Parkoppla ett gästheadset

Du kan parkoppla upp till tre gästheadset till en bas. Gästheadset behåller sina inställningar och volym. Gästheadset är tysta som standard när de parkopplas. Det hörs en ton i det primära headsetet när ett gästheadset försöker parkoppla. Gästheadset måste bekräftas av primärt headset inom 10 sekunder. En andra ton spelas upp när det primära headsetet accepterar gästen för konferenssamtal. Gästheadsetets ursprungliga LED-lampa på basen blinkar vit för att visa att det inte finns något parkopplat headset.

När gästheadsetet försöker parkoppla kan det primära headsetet inte ta emot inkommande samtal förrän det accepterat eller avvisat gästheadsetet på basen.

Innan du börjar

Det primära headsetet måste redan vara parkopplat med basen.

1

Placera gästheadsetet i basen.

2

Tryck på Ring samtalsknappen på det primära headsetet så att gästheadsetet kan ansluta.

3

Valfritt: Tryck på Tyst tystknappen på gästheadsetet för att ansluta till konversationen.

Koppla från ett gästheadset

Du kan koppla från gästheadset från den primära basen.

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Tryck och håll Samtal samtalsknappen på gästheadsetet tills du hör en ton.
  • Placera det primära headsetet i basen. Alla gästheadset kommer att kopplas från.

Ändra primärt parkopplat headset

Du kan ändra primärt headset på din standardbas eller multibasen. När det nya headsetet parkopplas spelar det tidigare primära headsetet upp en ton och kopplas från basen.

1

På det nya headsetet håller du in Tyst tystknappen i fem sekunder tills LED-lampan för headsetet snabbt växlar mellan röd och vit.

2

Placera det nya headsetet i basen.

Koppla från ditt primära headset från din bas

Du kan ange ett nytt primärt headset och tvinga det gamla headsetet att kopplas från basen. Det här är praktiskt om du inte kan hitta det primära headsetet och stänga av det.

Du kan inte koppla från det primära headsetet om du har ett aktivt samtal eller är i konferensläge.

1

På ditt nya headset ska du hålla in Tyst tystknappen i fem sekunder. LED-lampan för headsetet växlar mellan röd och vit.

2

Placera headsetet i basen. Basen anger det nya headsetet som primärt headset och kopplar från det gamla headsetet.

Det gamla primära headsetet spelar upp en ton när det kopplas från basen.