Pare gjesteheadset

Du kan pare opptil tre gjesteheadset til en base. Gjesteheadset beholder alle innstillinger og volumet. Gjesteheadset dempes som standard når de pares. De primære headsettene spiller av en tone for å indikere når gjesteheadset forsøker å pare. De primære headsettene må bekrefte gjesteheadsettene innen 10 sekunder. En ny tone spilles av når de primære headsettene godtar gjesten for konferanser. LED-lampene på gjesteheadsettenes opprinnelige base blinker hvitt for å vise at det ikke finnes parede headset.

Når gjesteheadsettene forsøker å pare, kan de primære headsettene ikke godta innkommende anrop før de har godtatt eller avvist gjesteheadsettene til basen.

Før du begynner

De primære headsettene må allerede være paret med basen.

1

Plasser gjesteheadsettene på basen.

2

Trykk på Ring-knappenpå de primære hode telefonene for å aktivere gjeste hode telefonene for å bli med.

3

Eventuelle Trykk på Demp -knappenpå gjeste hode telefonene for å bli med i samtalen.

Koble fra gjesteheadset

Du kan koble fra gjesteheadset fra den primære basen.

Utfør en av disse handlingene:

  • Trykk på og hold inne ring -knappenpå de gjeste hode telefonene til du hører en lyd.
  • Plasser de primære headsettene på basen. Alle gjesteheadset blir frakoblet.

Endre de primære parede headsettene

Du kan endre de primære headsettene på standardbasen eller flerbasen. Når det nye headsettet pares, spiller det forrige primære headsettet av en lyd og frakobles fra basen.

1

På de nye hode telefonene, holder du dempet Demp-tasten ifem sekunder til hode telefonene lyser raskt. rødt og hvitt.

2

Plasser de nye headsettene på basen.

Koble de primære headsettene fra basen

Du kan angi nye primære headset og tvinge de gamle headsettene til å koble seg fra basen. Dette er nyttig hvis du ikke kan finne de primære headsettene og slå dem av.

Du kan ikke koble fra de primære headsettene hvis du er i en aktiv samtale eller i konferansemodus.

1

På de nye hode telefonene, vent dempe Demp-knappen ifem sekunder. LED-lampen på headsettene blinker mellom rødt og hvitt.

2

Plasser headsettene på basen. Basen angir de nye headsettene som de primære headsettene og frakobler de gamle headsettene.

De gamle primære headsettene spiller av en lyd for å indikere at de kobles fra basen.