Als host of co-host kunt u vergaderingen in een persoonlijke ruimte vergrendelen en ontgrendelen. Wanneer een vergadering is vergrendeld, kunt u personen in de lijst met deelnemers laten staan.

  1. Wanneer u een gesprek in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op het scherm van uw apparaat om de gespreksbesturingselementen te verkrijgen. Tik op Meer en selecteer Vergadering vergrendelen.

  2. Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. Om personen te laten tikken op de deelnemerslijst In de gespreksknoppen en selecteer Binnenlaten . Tik op Meer en selecteer Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.