Som en vært eller en medvært kan du låse og oplåse møder i personlige rum. Når et møde er låst, kan du give personerne på deltagerlisten adgang.

  1. Når du er i gang med et opkald i dit personlige rum, skal du trykke på skærmen på din enhed for at få opkaldskontrollerne. Tryk på Mere, og vælg derefter Lås møde.

  2. Dit personlige rum er nu låst. Tryk på deltagerlisten for at lade personer komme ind I opkaldskontrollerne, og vælg Lad ind . Du kan låse dit personlige rum op ved at trykke på Mere og derefter vælge Lås møde op.