Som en vert eller medvert kan du låse og låse opp personlige rommøter. Når et møte er låst, kan du slippe andre inn fra deltakerlisten.

  1. Når du har en samtale i ditt personlige rom, trykker du på skjermen på enheten for å få samtalekontrollene. Trykk på Mer og velg deretter Lås møte.

  2. Ditt personlige rom er nå låst. For å slippe inn andre, trykker du på deltakerlisten i samtalekontroll og velger Slipp inn. For å låse opp ditt personlige rom, trykker du på Mer og velger deretter Lås opp møte.