Kao domaćin ili ko-domaćin možete da zaključate i otključate sastanke u ličnoj sobi. Kada se sastanak zaključa, možete da pustite ljude samo sa liste učesnika.

  1. Kada imate poziv u svojoj ličnoj sobi, dodirnite ekran na svom uređaju da biste dobili kontrolu poziva. Dodirnite Više a zatim izaberite Zaključaj sastanak.

  2. Vaša lična soba je sada zaključana. Da biste dopustili ljudima da uđu dodirnite listu učesnika u kontroli poziva i izaberite Pusti. Da biste otključali svoju ličnu sobu dodirnite Više a zatim izaberite Otključaj sastanak.