Instellen

Pas de voorkeuren voor de Webex Education Connector aan voor uw cursus.

1

Meld u aan bij Webex Education Connector en selecteer het tabblad Setup.

2

Kies de volgende functies die u wilt inschakelen en klik op Toepassen.

 • Klassamenwerking
 • Virtuele vergaderingen
 • Kantooruren

Elke functie die u kiest, wordt weergegeven als een eigen tabblad. Als u een van de opties niet ziet, heeft de LBS-beheerder van uw school deze niet ingeschakeld.

3

Selecteer uw tijdzone en klik op Opslaan .

4

Voer in het gedeelte Autoriseren met LMS de referenties in die u hebt gebruikt om u aan te melden bij het LMS en volg de aanwijzingen om te autoriseren.

Als u Webex Education Connector autoriseert met uw LMS, kan alles dat is gepland in virtuele vergaderingen ook worden weergegeven in de LMS-agenda. Autorisatie is ook vereist voor het gebruik van functies voor samenwerking in klaslokalen en indeling.
5

(Optioneel) Als u automatisch deelnamepunten wilt toekennen aan studenten wanneer ze een vergadering of les bijwonen, gaat u naar Aanwezigheidscijfer voor Webex Meetings en selecteer Inschakelen .


 
U moet de Webex Education Connector autoriseren met uw LMS voordat u grading kunt inschakelen.
6

(Optioneel) Ga naar Herinneringsbot en selecteer Inschakelen als u wilt dat de herinneringsbot berichten plaatst voordat vergaderingen worden gestart in de Webex -ruimte voor een lesgroep of vergadering.

Samenwerken in de klas

Voordat u Klaslokaalsamenwerking kunt gebruiken, moet Webex Education Connector worden geautoriseerd met uw LBS. Controleer of Webex Education Connector is geautoriseerd of autoriseer deze zelf.
1

Klik op het tabblad Setup en ga naar de sectie Authorize with LMS (Autoriseren met LMS).

2

Klik op Autoriseren als de knop blauw is en volg de aanwijzingen op het scherm om de Webex Education Connector te synchroniseren met uw LMS.

3

Klik op het tabblad Samenwerking in klaslokaal van de Webex Education Connector in uw cursus en meld u aan met uw Webex-aanmeldgegevens.

Zodra u aanmelden, wordt er automatisch een team gemaakt voor uw cursus. Elke leerling die is ingeschreven voor uw klas, wordt onderdeel van het team en wordt toegevoegd aan de standaardruimte Algemeen.

In de Webex app helpen teams u alles te ordenen door meerdere ruimten onder een gemeenschappelijk thema te categoriseren. Wanneer u Klaslokaalsamenwerking voor de eerste keer opent en u aanmelden, maakt u automatisch een team voor uw cursus. Iedereen die is ingeschreven voor uw klas, wordt toegevoegd aan het team en aan de algemene ruimte van het team.

Naast de algemene ruimte kunt u meer ruimten in uw cursus maken voor verschillende groepen studenten.

1

Ga naar het tabblad Classroom Collaboration in uw cursus en meld u indien nodig aan.

2

Klik op Nieuwe ruimte maken .

3

Voer een naam in voor de ruimte en klik vervolgens op Ruimte maken .


 

Ruimten die u in uw LMS maakt, worden ook weergegeven in de Webex-app voor desktop, mobiel en web. U moet echter een ruimte maken via de Webex Education Connector zodat deze in uw LMS kan worden weergegeven.

Wanneer u voor het eerst een bericht naar een persoon verzendt in Webex, maakt u een gesprek tussen u beiden. De volgende keer dat u die persoon een bericht stuurt, gaat uw gesprek verder waar u het hebt verlaten. Wanneer u een bericht verzendt naar een ruimte met meer personen, kunnen alle leden van die ruimte uw bericht zien.

1

Ga naar het tabblad Samenwerking in de klas van Webex Education Connector.

2

Selecteer de ruimte of persoon naar wie u een bericht wilt verzenden.

3

Klik op het berichtgebied, typ uw bericht en druk vervolgens op Enter.


 

U kunt ook een bericht verzenden in een ruimte waar u toegang hebt tot de ruimte. U kunt berichten zien die worden verzonden op het tabblad Samenwerking in klaslokaal in de Webex Education Connector en de Webex-app.

Alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus, worden standaard als leden toegevoegd Algemeen ruimte die wordt gemaakt wanneer u Klaslokaalsamenwerking voor het eerst opent. Wanneer u nieuwe ruimten maakt, moet u handmatig leden aan die ruimten toevoegen.

1

Kies de ruimte in de lijst met ruimten.

2

Klik op het tabblad Personen en klik op +Personen toevoegen.

3

Voer de naam of het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen en kies de persoon in de lijst om deze aan de ruimte toe te voegen.

Deel eenvoudig en snel bestanden, zoals aantekeningen of een groepsproject, met Classroom Collaboration.

1

Sleep uw bestand naar het berichtgedeelte of klik eropBijlage en selecteer een bestand.

2

Druk op Enter om uw bijlage te verzenden.

Virtuele vergaderingen

Met de functie Virtuele vergaderingen van Webex Education Connector kunt u een eenmalige of terugkerende vergadering plannen en hosten met uw cursus.

1

Ga naar het tabblad Virtuele vergaderingen en klik op + Nieuwe vergadering.


 

Meld u indien nodig aan met uw Webex accountgegevens.

2

Voer de volgende informatie in:

 • Naam —Voer een beschrijvende naam in voor uw vergadering.

 • Datum vergadering —Geef aan wanneer u wilt dat de vergadering plaatsvindt.

 • Duur —Stel in hoe lang u wilt dat uw vergadering duurt.

 • Sessietype kiezen —Kies Vergadering , Training , of Gebeurtenis .

 • Herhaling —Kies hoe vaak u wilt dat uw vergadering wordt herhaald, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks. Kies ook wanneer uw vergadering niet meer wordt herhaald, bijvoorbeeld op een specifieke datum of na een bepaald aantal vergaderingen.

 • Ontgrendelde vergaderingen - Cursusleiders kunnen bepalen of gebruikers buiten de Webex -organisatie van hun school kunnen deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen. Kies of gasten rechtstreeks aan de vergadering kunnen deelnemen, of ze in de lobby moeten wachten en worden toegelaten door de host, of dat ze niet aan de vergadering kunnen deelnemen.

 • Automatische vergrendeling —Laat uw vergadering automatisch vergrendelen wanneer u deze start.

 • Automatisch opnemen —Kies ervoor om uw vergadering automatisch op te nemen wanneer u deze start.

3

Klik op Vergadering maken .

Nadat u een vergadering hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in uw Aankomend tabblad, waar iedereen die is ingeschreven voor de cursus deze kan zien. Vanaf hier kunt u vergaderingen starten, bewerken of verwijderen. Als u een terugkerende vergadering bewerkt of verwijdert, wordt de hele reeks vergaderingen bewerkt of verwijderd, omdat terugkerende vergaderingen niet afzonderlijk kunnen worden bewerkt of verwijderd.

Als er meerdere cursusleiders in één cursus zijn, kunt u alleen de vergaderingen starten, bewerken en verwijderen die u hebt gemaakt. U kunt geen vergaderingen starten, bewerken of verwijderen die zijn gepland door anderen in de cursus.

U kunt uw eerdere vergaderingen bekijken in de Eerdere vergaderingen tabblad.

Als u Canvas, Moodle, D2L/Brightspace of Schoology gebruikt, kunt u vergaderingen synchroniseren met uw LMS-agenda door de Webex Education Connector in uw LMS toe te staan.

1

Ga in uw LMS naar het tabblad Setup.

2

Klik in het gedeelte Autoriseren met LMS op Autoriseren en volg de aanwijzingen.


 

De Autoriseren pictogram wordt grijs weergegeven zodra het is geautoriseerd.

1

Ga in Webex Education Connector naar het tabblad Virtuele vergaderingen.

2

Zoek onder het tabblad Aankomend uw vergadering en klik op Start.


 

Als u de Webex Education Connector hebt geautoriseerd met uw LMS en bent aangemeld bij Webex Meetings vanaf het tabblad Virtuele vergaderingen, kunt u ook vergaderingen starten vanuit uw LMS-agenda.

Met Webex Meetings kunt u vergaderingen opnemen en deze vergaderingen beschikbaar maken in de cursus met Webex Education Connector.

Als u opnamen van virtuele vergaderingen wilt weergeven in de Webex Education Connector, moet u de vergadering plannen in de Webex Education Connector en u aanmelden bij Webex vanuit de Webex Education Connector wanneer u de vergadering start.


 

Webex Meetings sessies verlopen na enkele dagen van inactiviteit. We raden u aan om elke paar weken afmelden en weer aan te melden bij Webex vanuit Webex Education Connector om uw sessie actief te houden.

1

Klik tijdens uw Webex-vergadering op Opnemen .

2

Selecteren Opnemen in cloud en klik vervolgens op Opnemen .

3

Klik indien nodig op Opnemen en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op Pauzeren en Hervatten om een enkele opname te behouden.
 • Klik op Stoppen om uw huidige opname te beëindigen.
Nadat uw vergadering is beëindigd of u de opname stopt, wordt de opname weergegeven onder het tabblad Opnamen in Virtuele vergaderingen. Afhankelijk van de bestandsgrootte en bandbreedte kan het tot 24 uur duren voordat de opname in Webex Education Connector is ontvangen.

Beoordeling

Wanneer u cijfertoekenning inschakelt, wordt een opdracht weergegeven in uw LBS-cijferlijst met de naam Webex Meetings Aanwezigheidstoewijzing . De Webex Meetings Aanwezigheidstoewijzing toont het aanwezigheidscijfer voor studenten op basis van de beoordelingsinstellingen die zijn geconfigureerd in de Instellen tabblad.

Studenten moeten deelnemen aan de vergadering vanaf het tabblad Virtuele vergaderingen in Webex Education Connector om hun aanwezigheid te registreren.


 

Als de naam van een student niet op de aanwezigheidslijst staat, moet u de studenten handmatig synchroniseren of moet de student ten minste één keer de Webex Education Connector starten vanuit de cursus in het LMS.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de Webex Education Connector hebt geautoriseerd met uw LMS.
1

Zoek in de Webex Education Connector het gedeelte Webex Meetings-aanwezigheidsbeoordeling en klik op Inschakelen.

2

Bekijk de instructies en klik op Bevestigen .


 
Nadat u de functie voor beoordelen in uw cursus hebt ingeschakeld, kan deze niet meer worden uitgeschakeld.
3

Stel de wegingen voor de score voor Aanwezig en Afwezig in.

4

Configureer de aanvullende toewijzingsinstellingen.

5

Klik op Cursuscijfer opnieuw berekenen .

Schakel cijfertoekenning in voor elke vergadering waarvoor u de aanwezigheid wilt beoordelen.

1

Ga naar het tabblad Virtuele vergaderingen en klik op Afgelopen vergaderingen.

2

Klik op het pictogram Actie en klik vervolgens op Grading voor vergadering inschakelen.

Nadat u de beoordeling voor de vergadering hebt ingeschakeld, worden studenten die de vergadering of klas hebben bijgewoond en hebben deelgenomen met behulp van de Webex Education Connector weergegeven als aanwezig bij de tijd dat ze deelnamen. Studenten die niet aanwezig zijn, worden gemarkeerd als afwezig.

Naast het inschakelen van de beoordeling voor elke afzonderlijke vergadering, moet u na elke vergadering de cijfers opnieuw berekenen om te tellen voor de toewijzingsscore.

Het cijfer voor elke leerling wordt als volgt berekend:

(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.
1

Ga naar het tabblad Setup en zoek het gedeelte Webex Meetings Attendance Grading.

2

Klik op Cursuscijfers opnieuw berekenen .

De volgende stappen

Controleer uw LBS-cijferlijst om te controleren of de herberekening is geslaagd.

Als u wijzigingen aanbrengt in de aanwezigheid voor een vergadering, moet u de cijfers opnieuw berekenen voordat uw wijzigingen van kracht worden. Dit omvat wijzigingen zoals het inschakelen van cijfertoekenning voor een vergadering, het wijzigen van de aanwezigheid voor een leerling of het uitschakelen van cijfertoekenning.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in de aanwezigheid, gaat u naar het tabblad Setup en klikt u op Recalculate Grades.

Opnamebibliotheek

Met de opnamebibliotheek kunt u opnamen maken die niet aan een specifieke cursus zijn gekoppeld. Gebruik de vergadering om uzelf op te nemen terwijl u een cursus geeft of een onderwerp uitlegt zonder dat er deelnemers zijn. U kunt uw opnamen in al uw cursussen publiceren, zodat ze van semester tot semester kunnen worden hergebruikt.

1

Ga naar het tabblad Opnamebibliotheek in de Webex Education Connector.


 

Als u hierom wordt gevraagd, meldt u aanmelden aan bij Webex vergaderingen met uw normale Webex referenties.

2

Klik op Nieuwe opname maken .

3

Bekijk de instructies en klik op Ok .

Uw persoonlijke Webex ruimte wordt geopend zodat u de vergadering kunt starten.
4

Klik op Opnemen in de Webex-vergadering en zorg ervoor dat In de cloud is geselecteerd als de opnamelocatie.

Nadat uw vergadering is beëindigd of u stopt met opnemen, wordt de opname weergegeven op het tabblad Opnamebibliotheek zodat u deze kunt bekijken en publiceren naar cursussen. Opnamen zijn pas beschikbaar voor studenten wanneer u ze naar een cursus publiceert.

Als u wilt dat een cursus wordt weergegeven in de Opnamebibliotheek, moet u de Webex Education Connector in die cursus installeren en ten minste één keer openen.

Klik op Publiceren en selecteer de cursussen waarin u de opname beschikbaar wilt maken.

Nadat u de opname hebt gepubliceerd, kunnen studenten deze openen via het tabblad Opnamen in Virtuele vergaderingen.

U kunt opnamen verwijderen die u hebt gemaakt op het tabblad Opnamebibliotheek. Als u een opname verwijdert, wordt deze verwijderd van het tabblad Opnamen onder Virtuele vergaderingen in alle cursussen waarin u deze hebt gepubliceerd.

1

Ga naar het tabblad Opnamebibliotheek in de Webex Education Connector.

2

Zoek de opname die u wilt verwijderen en kies vervolgens Verwijderen .

De opname is niet meer beschikbaar in Webex Education Connector, maar bestaat nog steeds op uw Webex-site.

Kantooruren

U kunt kantooruren plannen en hosten met de Webex Education Connector. Stel onder het tabblad Kantooruren uw beschikbaarheid in en geef aan wanneer uw studenten met u kunnen vergaderen. De kantooruren die u instelt, zijn van toepassing op elke cursus waarvoor u cursusleider bent. Als er meerdere cursusleiders zijn voor een cursus, moeten studenten u kiezen in de lijst met cursusleiders om een vergadering plannen .


 

Tijdens kantoorurenvergaderingen kunnen studenten vergaderingen rechtstreeks met u plannen. Als u kantooruren voor meerdere studenten tegelijk wilt houden, raden we u aan een virtuele vergadering te maken en deze 'Kantooruren' te noemen.

Met de functie Kantooruren van Webex Education Connector kunt u uw beschikbaarheid op verschillende dagen en tijden aangeven, zodat uw studenten met u kunnen vergaderen.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren in Webex Education Connector.


 

Als u hierom wordt gevraagd, meldt u aanmelden aan bij Webex vergaderingen met uw normale Webex referenties.

2

Stel onder het tabblad Uren per week het volgende in:

 • Duur van vergadering —Stel de duur voor uw vergaderingen in.

 • Vergaderingsbuffer —Stel de buffertijd voor en na vergaderingen in.

 • Datumbereik —Stel het datumbereik in waarop studenten vergaderingen kunnen plannen.

 • Wekelijkse uren instellen —Geef de dagen en tijden op waarop u elke week beschikbaar bent.

 • Tijdzone —Stel de tijdzone in voor uw vergaderingen tijdens kantooruren. Deze tijdzone is van toepassing op alle cursussen waarvoor u kantooruren inschakelt.

3

Scroll naar beneden en klik op Opslaan .

Uw leerlingen kunnen nu een tijdstip selecteren om u te ontmoeten. Wanneer een student met succes tijd plant om uw kantooruren bij te wonen, is die afspraak niet beschikbaar voor iemand anders. U ontvangt een e-mail met de vergaderingskoppeling en u ziet de vergadering in uw Aankomende vergaderingen lijst op uw Webex-site.

Gebruik de functie Datumoverschrijving om uw algemene beschikbaarheid op specifieke datums te wijzigen zodat uw kantooruren nauwkeurig uw beschikbaarheid weergeven. U kunt de beschikbaarheid voor een volledige datum blokkeren, tijdsintervallen van een datum verwijderen of nieuwe tijdsintervallen aan een datum toevoegen.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren en klik op Datum overschrijven.

2

Selecteer een datum en gebruik de volgende opties om uw beschikbaarheid voor die datum te wijzigen:

 • Toggle Beschikbaar op deze dag? uit om alle beschikbaarheid voor de opgegeven datum te blokkeren.

 • Klik op het prullenbakpictogram naast een bestaand tijdsinterval om die tijd te blokkeren voor de opgegeven datum.

 • Klik op +Beschikbaarheid toevoegen om een nieuw tijdsinterval voor de opgegeven datum toe te voegen.

3

Klik op Opslaan.

De volgende stappen

U kunt op elk gewenst moment maximaal 50 toekomstige datumoverschrijvingen instellen. Vergaderingen tijdens kantooruren die zijn gepland op een datum voordat u de datumoverschrijving hebt ingesteld, blijven hetzelfde gepland. Indien nodig kunt u deze vergaderingen opnieuw plannen in Webex.

Geef een tijdzone op voor uw kantooruren, zodat deze altijd consistent is wanneer studenten tijd plannen om u te ontmoeten.

1

Ga naar het tabblad Kantooruren in Webex Education Connector.

2

Klik op Wekelijkse uren instellen en kies uw gewenste tijdzone.

3

Klik op Opslaan.

De nieuwe tijdzone bijgewerkt in alle cursussen waarvoor u bent ingeschreven. Alle eerder geplande vergaderingen blijven in de oorspronkelijke tijdzone.

Analyses

Op de pagina Analyse kunt u zien hoeveel ruimten in Webex door u en uw studenten zijn gemaakt, het totale aantal geplande vergaderingen (inclusief vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies) en het totale aantal gereserveerde kantooruren.