Podesi

Prilagodite željene opcije alatke Webex Education Connector za svoj kurs.

1

Prijavite se u Webex Education Connector i izaberite karticu Podešavanje .

2

Izaberite sledeće funkcije koje želite da omogućite i kliknite na "Primeni ".

 • Saradnja u učionici
 • Virtuelni sastanci
 • Radno vreme

Svaka funkcija koju izaberete pojavljuje se kao sopstvena kartica. Ako ne vidite jednu od opcija, LMS administrator vaše škole nije omogućio ovu opciju.

3

Izaberite svoju vremenska zona i kliknite na dugme Sačuvaj.

4

U odeljku Ovlasti sa LMS-om unesite akreditive koje ste koristili za prijavljivanje na LMS i pratite upite za autorizaciju.

Ovlašćivanje sinhronizuje Webex Education Connector sa LMS-om i omogućava da se bilo šta što je zakazano u virtuelnim sastancima prikaže i na LMS kalendaru. Potrebno je i ovlašćivanje za korišćenje funkcija saradnje i ocenjivanja u učionica.
5

(Opcionalno) Ako želite automatski da dodelite učešće učenicima kada prisustvuju sastanku ili času, idite na opciju Webex Meetings "Uključi", a zatim izaberite "Uključi".


 
Morate da ovlastite Webex Education Connector sa svojim LMS-om da biste mogli da omogućite ocenjovanje.
6

(Opcionalno) Idite na Bot podsetnik i izaberite "Uključi" da biste podsetnikom objavili poruke pre nego što sastanci počnu u Webex prostoru za čas ili sastanak.

Saradnja u učionici

Da biste mogli da koristite saradnju u učionici, Webex konektor za obrazovanje mora da bude ovlašćen svojim LMS-om. Proverite da Webex konektor za obrazovanje ovlašćen ili ga ovlastite sami.
1

Kliknite na karticu Podešavanje i idite na " Ovlasti sa LMS" odeljkom .

2

Kliknite na "Ovlasti " ako je dugme plavo i sledite upite na ekranu da biste sinhronizovali Webex Education Connector sa LMS-om.

3

Kliknite na karticu "Saradnja u učionicama" iz usluge Webex Education Connector prijaviti se koristite svoje Webex akreditive.

Kada se prijavite, tim se automatski kreira za vaš kurs. Svaki student upisan u vaš čas postaje deo tima i dodaje se u podrazumevani opšti prostor.

U Webex aplikacije, timovi vam pomaže da zadržite sve organizovano kategorizuvanjem više prostora pod zajedničkom temom. Kada prvi put otvorite saradnju u učionici i prijavite se, automatski kreirate tim za svoj kurs. Svi koji su prijavljeni u vaš čas dodaju se u tim i u opšti prostor tima.

Pored opšteg prostora, možete kreirati još prostora na svom kursu za različite grupe studenata.

1

Idite na karticu "Saradnja u učionici " na svom kursu i prijaviti se, ako je potrebno.

2

Kliknite na Kreiraj novi prostor.

3

Unesite ime za prostor, a zatim kliknite na "Kreiraj prostor".


 

Razmaci koje kreirate u LMS-u takođe se pojavljuju u aplikaciji Webex za radnu površinu, mobilni uređaj i veb. Međutim, morate da kreirate prostor iz Webex Education Connector da bi se pojavio u LMS-u.

Kada po prvi put pošaljete poruku osobi u Webex, kreiraćete razgovor između samo vas. Sledeći put kad ta osoba razmeni poruku, vaš razgovor će se odazvanjati tamo gde ste je ostavili. Kada šaljete poruku u prostor sa više osoba, svi članovi tog prostora mogu da vide vašu poruku.

1

Idite na karticu Saradnja u učionici u usluzi Webex Education Connector.

2

Izaberite prostor ili osobu kojoj želite da pošaljete poruku.

3

Kliknite na područje poruke, otkucajte poruku, a zatim pritisnite Enter.


 

Takođe možete da pošaljete poruku u prostoru na kome imate pristup prostoru. Poruke koje se šalju na kartici "Saradnja u učionici" u usluzi Webex Education Connector i aplikaciji Webex.

Svi korisnici koji su prijavljeni na kurs dodaju se kao članovi u podrazumevanom opštem prostoru koji se kreira kada prvi put otvorite saradnju u učionici. Kada kreirate nove prostore, u te prostore morate ručno da dodate članove.

1

Odaberite prostor sa liste prostora.

2

Kliknite na karticu " Osobe" i kliknite na +Dodaj osobe.

3

Unesite ime ili e-adresa osobu koju želite da dodate i odaberite je sa liste da biste je dodali u prostor.

Jednostavno i brzo delite datoteke, poput beleški sa predavanja ili grupnog projekta, pomoću saradnje u učionici.

1

Prevucite i otpustite datoteku u oblast poruke ili kliknite naPrilog i izaberite datoteku.

2

Pritisnite Enter da biste poslali svoj prilog.

Virtuelni sastanci

Funkcija virtuelnih sastanaka konektora za Webex Education vam omogućava da zakažete i organizujete jednokratni ili periodični sastanak sa svojim časom.

1

Idite na karticu Virtuelni sastanci i kliknite na + Novi sastanak.


 

Prijavite se pomoću akreditiva Webex naloga, ako je potrebno.

2

Unesite sledeće informacije:

 • Ime – Unesite opisno ime za svoj sastanak.

 • Datum sastanka – Naznačite kada želite da se sastanak odredi.

 • Dužina trajanja – Podesite koliko dugo želite da vaš sastanak traje.

 • Odaberite tip sesije – izaberite sastanak, obuku ili događaj.

 • Ponavljanje – izaberite koliko često želite da se sastanak ponavlja, kao što je dnevni ili nedeljni. Takođe izaberite kada će sastanak prestati da se ponavlja, kao što je određeni datum ili posle određenog broja sastanaka.

 • Otključani Meetings-Instruktori mogu da kontrolišu da li korisnici izvan organizacije Webex mogu da se pridruže otključanim sastancima. Izaberite da li gost može direktno da se pridruži sastanku, da li mora da čeka u čekaonici i da ga organizator primi ili ne može da se pridruži sastanku.

 • Automatsko zaključavanje – automatski zaključajte sastanak kada ga pokrenete.

 • Automatsko snimanje – Odaberite da automatski snimite sastanak kada ga pokrenete.

3

Kliknite na Kreiraj sastanak.

Nakon što kreirate sastanak, pojaviće se na predstojećoj kartici, gde svako ko je registrovan na kursu može da ga vidi. Odavde možete da pokrenete, uredite ili izbrišete sastanke. Uređivanje ili brisanje periodičnog sastanka urediće ili izbrisati celu seriju sastanaka, jer periodični sastanci ne mogu pojedinačno da se uređuju ili brišu.

Ako na jednom kursu postoji više instruktora, možete samo da pokrenete, uredite i izbrišete sastanke koje ste kreirali. Ne možete da pokrenete, uredite ili izbrišete sastanke koje su drugi zakazali na kursu.

Prethodne sastanke možete da vidite na kartici "Protekli sastanci ".

Ako koristite Canvas, Moodle, D2L/Brightspace ili Schoology, možete da sinhronizujete sastanke sa LMS kalendarom tako što ćete ovlastiti Webex Education Connector u svoj LMS.

1

U LMS-u idite na karticu Podešavanje.

2

U odeljku Ovlasti pomoću LMS odeljka kliknite na "Ovlasti" i sledite uputstva.


 

Ikona ovlašćenja pojavljuje se siva kada je ovlašćena.

1

U usluzi Webex Education Connector pristupite kartici "Virtuelni sastanci ".

2

U okviru predstojeće kartice pronađite sastanak i kliknite na "Pokreni ".


 

Ako ste ovlastili Webex Education Connector sa LMS-om i prijavljeni ste Webex Meetings na kartici "Virtuelni sastanci", možete da pokrenete i sastanke iz LMS kalendara.

Pomoću Webex Meetings možete da snimate sastanke i učinite te sastanke dostupnim na kursu koristeći Webex Education Connector.

Da bi se snimci virtuelnih sastanaka pojavili u usluzi Webex Education Connector, morate da zakažete sastanak u usluzi Webex Education Connector i da budete prijavljeni na Webex iz usluge Webex Education Connector kada započnete sastanak.


 

Webex Meetings sesije ističu nakon nekoliko dana neaktivnosti. Preporučujemo da se odjavite i prijavite se na Webex konektor Webex na svakih nekoliko nedelja kako bi sesija bila aktivna.

1

Tokom perioda Webex sastanak kliknite na Snimaj.

2

Izaberite opciju Snimaj u oblaku, a zatim kliknite na "Snimaj".

3

Po potrebi kliknite na Snimaj i uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na "Pauza " i " Nastavi" da biste održali jedan snimak.
 • Kliknite na " Zaustavi" da biste završili trenutni snimak.
Kada se sastanak završi ili prekinete snimanje, snimak se prikazuje na kartici "Snimci " u okviru "Virtuelni sastanci". U zavisnosti od veličine datoteke i propusnog opsega, snimanje može da potraje i do 24 sata u usluzi Webex Education Connector.

Grading

Kada omogućite ocenjivanje, pojavljuje se dodela u vašoj LMS oceni koja se naziva Webex Meetings dodeljivanje prisustvu. Dodela Webex Meetings prisustvuje studentima prikazuje ocenu prisustvu za studente na osnovu podešavanja ocenjivanja konfigurisanih na kartici "Podešavanje ".

Polaznici moraju da se pridruže sastanku sa kartice "Virtuelni sastanci " u usluzi Webex Education Connector da bi snimili svoje prisustvo.


 

Ako se ime studenta ne pojavi na listi prisutnih, potrebno je da ručno sinhronizujete učenike ili je potrebno da student pokrene Webex education Connector bar jednom sa kursa u LMS-u.

Pre nego što počnete

Uverite se da ste ovlastili Webex Education Connector sa LMS-om.
1

U odeljku Webex Education Connector pronađite Webex Meetings i kliknite na "Uključi".

2

Pregledajte uputstva i kliknite na dugme Potvrdi.


 
Kada omogućite funkciju ocenjivanja u svom kursu, ona ne može da se onemogući.
3

Podesite težinu "Poklon" i "Odsutan rezultat".

4

Konfigurišite dodatna podešavanja dodele.

5

Kliknite na "Ponovo izračunaj ocenu kursa".

Omogućite ocenjvanje za svaki sastanak za koji želite da ocenite učesnika.

1

Pristupite kartici " Virtuelni sastanci " i kliknite na "Prethodni sastanci".

2

Kliknite na ikonu "Radnja", a zatim izaberite stavku Omogući klasu za sastanak.

Kada omogućite ocenjvanje za sastanak, učenici koji su prisustvovati sastanku ili času i pridružuju se koristeći Webex Education Connector pojavljuju se kao prisutni kada su se pridružili. Studenti koji ne prisustvuju označeni su kao odsuti.

Pored omogućavanja ocenjivanja za svaki pojedinačni sastanak, morate ponovo da izračunate ocene nakon svakog sastanka da biste računali u rezultat dodele.

Klasa za svakog studenta računa se na sledeći korak:

(Present Score)*(Total number of times student was present)+(Absent Score)*(Total number of times student was absent)/(Total Number of Meetings Held*Present Score)
.
1

Pristupite kartici " Podešavanje" i pronađite Webex Meetings odeljku "Klasifikovanje prisutnih ".

2

Kliknite na "Ponovo izračunaj klase kursa".

Šta je sledeće

Proverite svoju LMS ocenu da biste se uverili da je ponovno skaliranje uspešno.

Ako izvršite neku promenu u prisustvu sastanka, morate ponovo da izračunate ocene da bi promene stupile na snagu. To uključuje promene kao što je omogućavanje ocenjivanja za sastanak, promena prisustvovanja studentu ili onemogućavanje ocenjivanja.

Nakon bilo kakvih promena prisustvovanja, idite na karticu Podešavanje i kliknite na " Ponovo izračunaj klase".

Biblioteka snimaka

Biblioteka snimaka vam omogućava da kreirate snimke koji nisu vezani za određeni kurs. Koristite sastanak da biste snimili sebe kako predajete kurs ili objasnite temu bez ikakavh učesnika. Možete da objavite svoje snimke na bilo kom od kursova, kako bi mogli ponovo da se upotrebe od semestera do semestera.

1

Pristupite kartici "Biblioteka snimaka " na platformi Webex Education Connector.


 

Ako budete upitani, prijavite se na sastanke Webex koristeći svoje redovne Webex akreditive.

2

Kliknite na Kreiraj novi snimak.

3

Pregledajte uputstva i kliknite na dugme U redu.

Vaša Webex lična soba će se otvoriti da biste pokrenuli sastanak.
4

Kliknite na "Snimaj" Webex sastanak i uverite se da je oblak izabran kao lokacija snimka.

Nakon završetka sastanka ili zaustavljanja snimanja, snimak se prikazuje na kartici "Biblioteka snimaka" da biste mogli da pregledate i objavite na kursovima. Snimci nisu dostupni za studente dok ih ne objavite na kursu.

Da bi se kurs pojavio u biblioteci snimaka, morate da instalirate Webex Education Connector na tom kursu i da ga otvorite barem jednom.

Kliknite na Objavi i izaberite kursove u kojima želite da snimak bude dostupan.

Nakon što objavite snimak, učenici mogu da mu pristupe sa kartice " Snimci" u okviru opcije " Virtual Meetings".

Snimke koje ste kreirali možete da izbrišete na kartici "Biblioteka snimaka ". Brisanjem snimka uklanja se sa kartice "Snimci" u okviru "Virtuelni sastanci" na svim kursovima na kojima ste ga objavili.

1

Pristupite kartici "Biblioteka snimaka " na platformi Webex Education Connector.

2

Pronađite snimak za brisanje, a zatim odaberite " Izbriši".

Snimak više nije dostupan u usluzi Webex Education Connector, ali i dalje postoji u vašoj Webex sajt.

Radno vreme

Možete da zakažete kancelarijska vremena i da ih organizujete koristeći Webex Education Connector. Na kartici "Radno vreme za office" podesite svoju dostupnost i naznačite vreme kada vaši studenti mogu da se sastanu sa vama. Radno vreme koje ste postavili odnosi se na svaki kurs za koji ste instruktor. Ako postoji više instruktora za kurs, studenti moraju da vas izaberu sa liste instruktora da biste zakazali sastanak sa vama.


 

Sastanci tokom radnog vremena omogućavaju studentima da direktno zakazuju sastanke sa vama. Ako želite da zadržite radno vreme za više studenata u toku, preporučujemo da kreirate virtuelni sastanak i da ga imenujete "Office Hours".

Funkcija Office Hours konektora za Webex Education vam omogućava da naznačite svoju dostupnost u različitim danima i vremenima kako bi vaši učenici mogli da se sastanu sa vama.

1

Pristupite kartici "Office Hours " u usluzi Webex Education Connector.


 

Ako budete upitani, prijavite se na sastanke Webex koristeći svoje redovne Webex akreditive.

2

Na kartici "Nedeljni sati " podesite sledeće:

 • Trajanje sastanka – Podesite trajanje sastanaka.

 • Bafer sastanka – Podesite vreme bafera pre i posle sastanaka.

 • Opseg datuma – Podesite opseg datuma tokom kojih studenti mogu da zakazuju sastanke.

 • Podesite nedeljne sate – Navedite dane i vremena koje ste dostupni svake nedelje.

 • Vremenska zona – podesite vremenska zona sastanke u kancelariji. Ovaj vremenska zona se odnosi na sve kursove na kojima omogućite radno vreme.

3

Pomerite se nadole i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vaši studenti sada mogu da odakuju vreme za sastanak sa vama. Kada student uspešno zakaže vreme za prisustvo vašem radnom satima, taj sastanak više nije dostupan nikome. Dobićete e-poruku sa vezu za sastanak i vidite sastanak na listi predstojećih sastanaka u svojoj Webex sajt.

Koristite funkciju za izmenu datuma da biste promenili opštu dostupnost za određene datume tako da radno vreme u kancelariji precizno odražava vašu dostupnost. Možete blokirati dostupnost za ceo datum, ukloniti vremenske intervale iz datuma ili dodati nove vremenske intervale datumu.

1

Idite na karticu " Sati kancelarije " i kliknite na " Poništavanje datuma".

2

Izaberite datum i koristite sledeće opcije da biste promenili dostupnost za taj datum:

 • Da li ste uključili /isključili dostupne za ovaj dan? da biste blokirali sve dostupnosti za navedeni datum.

 • Kliknite na ikonu za otpatke pored postojećeg vremenskog intervala da biste blokirali to vreme za navedeni datum.

 • Kliknite na +Dodaj dostupnost da biste dodali novi vremenski interval za navedeni datum.

3

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

U svakom trenutku možete da imate podešeno najviše 50 zamena datuma. Svi sastanci u kancelariji zakazani za datum pre nego što podesite zamenu datuma ostaju isti. Ako je potrebno, možete ponovo da zakažete ove sastanke za Webex.

Navedite radno vremenska zona radno vreme tako da uvek bude i dosledno kada studenti zakaže vreme za sastanak sa vama.

1

Pristupite kartici "Office Hours " u usluzi Webex Education Connector.

2

Kliknite na "Podesi nedeljno sedmično " i odaberite željeni vremenska zona.

3

Kliknite na Sačuvaj.

Nova vremenska zona ažuriranja na svim kursima u koje ste registrovani. Svi prethodno zakazani sastanci ostaju na prvobitnim vremenska zona.

Analitika

Na stranici "Analitika" možete da vidite koliko ste prostora u aplikaciji Webex kreirali vi i vaši studenti, ukupan broj zakazanih sastanaka (uključujući sastanke, događaje i sesije obuke) i ukupno rezervisano radno vreme.