Digitale handtekening is beschikbaar voor Cisco Webex Boards, Desk en Room Series-apparaten.

Om het risico van vroege verslechtering van het scherm te voorkomen, raden we aan het gebruik van digitale ondertekenaars onder de maximaal 12 uur per dag te houden.

Lees de beste werkwijzen voor het gebruik van de webmachine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webmachine. Als u een probleem ondervindt met een webpagina, controleert u het gedeelte Problemen oplossen.

Digitale aanmelding rechtstreeks vanuit deze Cisco Webex Control Hub

U kunt webinhoud weergeven op volledig scherm uw Webex Board systeem, Desk Pro of Ruimtereeks. Met digitale handtekening kunt u webpagina's op uw scherm verschijnen wanneer uw apparaat zich in de s wake staat. Houd er rekening mee dat wanneer uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, deze niet kan worden ges waken. Schakel dit uit als u digitale aanmelding wilt instellen.

De optie voor het inschakelen van digitale aanmelding kan worden geconfigureerd via Cisco Webex Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar de pagina Apparaten en klik op uw apparaat in de lijst.


 

Selecteer verschillende apparaten als u digitale aanmelding op meerdere apparaten wilt instellen en klik op Configuraties bewerken op de werkbalk.

2

Ga naar Configuraties en klik op Digitale handtekening.

3

Schakel Digitale handtekening inschakelen in. Voer de URL van de webpagina in die u Interactiviteit wilt weergeven en in- of uitschakelen. De interactieve modus werkt alleen op Webex-boards.

4

Selecteer Opslaan.

Standaard wordt de webpagina 120 minuten weergegeven voordat het apparaat in de stand-bymodus komt.

Digitale aanmelding instellen vanaf de webportal

U kunt ook digitale ondertekenaars inschakelen vanaf de webportal van het apparaat waar u meer configuraties kunt instellen. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over hoe u dit kunt openen. Houd er rekening mee dat wanneer uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, deze niet kan worden ges waken. Schakel dit uit als u digitale aanmelding wilt instellen.

Selecteer eerst Instellingen in het menu aan de linkerkant. Selecteer onder Configuraties de volgende opties:

  • WebEngine > modus: Kies Aan om de webmachine in teschakelen.

  • WebEngine > RemoteDebugging: Met RemoteDebugging kunt u de Chrome-ontwikkelaarconsole op uw laptop uitvoeren. Schakel RemoteDebugging uit na gebruik. Meer informatie vindt u in het artikel Problemen oplossen.

Gebruik vervolgens de volgende configuraties om digitale aanmelding in te stellen:

  • Stand-by > > audio: De audio is standaard uitgeschakeld, maar u kunt deze in schakelen met deze configuratie. Het volume volgt de volumeinstelling van het videosysteem.

  • Stand-by > > interactivemode: Kies Interactief als u de mogelijkheid wilt bieden om met de webpagina te communiceren. Als u Niet-actief selecteert, worden de gebruikers terug naar het startscherm gestuurd wanneer ze iets op de webpagina tikken.

  • > stand-by >modus: Schakel deze functie in om de webweergave in teschakelen.

  • Stand-by > aanmelding > VernieuwenInterval: De webweergave vernieuwt elke N seconden. Deze instelling is handig voor webpagina's die zichzelf niet kunnen bijwerken. Het wordt niet aanbevolen om deze instelling te gebruiken in de interactieve modus.

  • Aanmeldings- > -URL: Voer de URL in van de webpagina die u op het scherm wilt weergeven.

Aangezien de webpagina op uw scherm wordt weergegeven voordat het apparaat naar de stand-bymodus gaat, kan het een goed idee zijn om de volgende Stand-by configuraties in te stellen:

  • Stand-by > controle: Schakel deze functie in om het apparaat in te schakelen in de stand-bymodus wanneer time-out van vertraging stand-by is afgelopen. Als dit is uitgeschakeld, wordt de stand-bymodus niet ingeschakeld voor het apparaat.

  • Vertraging > stand-by > 120: Bepaal hoe lang (in minuten) het apparaat wacht voordat de stand-bymodus wordt inschakelen. We raden u aan de timer in te stellen op 120.

  • Stand-by > WakeupOnMotionDetsectie: Indien ingesteld op uitschakelen, wordt de bewegingsdetectie uitgeschakeld. Indien ingesteld op, wordt het systeem automatisch uit de stand-bystand wanneer mensen de ruimte binnenlopen.