Digitalna potpisivanja dostupna su za uređaje Cisco Webex Boards, Desk i Room Series.

Kako bismo izbegli rizik od ranog pogoršanja ekrana, preporučujemo da upotrebu digitalne znakove držite ispod najviše 12 sati dnevno.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine. Ako naiđete na problem sa Web stranicom, pogledajte odeljak Rešavanje problema.

Podešavanje digitalne potpise direktno iz Cisco Webex kontrolnog čvorišta

Veb sadržaj možete da prikažete na punom ekranu na Webex Board, Desk Pro ili Room Series uređaju. Digitalna potpisnost vam omogućava da se Web stranice pojave na ekranu kada je uređaj u polu-stanju. Imajte na namenu da ako uređaj ima prilagođene postere, ne može da uđe u stanje polubude. Uverite se da ste je onemogućili ako želite da podesite digitalnu znakovu.

Opcija omogućavanja digitalne potpise može da se konfiguriše preko Cisco Webex kontrolnog čvorišta.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i kliknite na uređaj sa liste.


 

Izaberite nekoliko uređaja ako želite da podesite digitalno potpisivanje na više uređaja i na traci sa alatkama kliknite na dugme "Uredi konfiguracije".

2

Idite na opciju "Konfiguracije" i izaberite stavku "Digitalna potpisna datoteka".

3

Prebacivanje na opciju "Omogući digitalnu potpisu". Unesite URL adresu Web stranice koju želite da prikažete i prebacite interaktivnost na ili van nje. Imajte na kraju da interaktivni režim funkcioniše samo na Webex tablama.

4

Izaberite sačuvaj.

Web stranica se podrazumevano prikazuje 120 min pre nego što uređaj uđe u režim pripravnosti.

Podešavanje digitalnog potpisivanja sa Web portala

Digitalnu potpisu možete omogućiti i sa Web portala uređaja na kojem možete podesiti više konfiguracija. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite. Imajte na namenu da ako uređaj ima prilagođene postere, ne može da uđe u stanje polubude. Uverite se da ste je onemogućili ako želite da podesite digitalnu znakovu.

Prvo izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracijeodaberite sledeće:

  • WebEngine > režim : Odaberite opciju "Dalje " da biste omogućili Web mašinu.

  • WebEngine > RemoteDebugging: RemoteDebugging vam omogućava da pokrenete Chrome developer konzolu na laptop računaru. Uverite se da ste isključili RemoteDebugging nakon upotrebe. Za više informacija pročitajte članak Rešavanje problema.

Zatim koristite sledeće konfiguracije da biste podesili digitalnu potpisu:

  • Standby > Signage > Audio: Zvuk je podrazumevano isključen, ali ga možete uključiti pomoću ove konfiguracije. Jačina zvuka prati postavku jačine zvuka video sistema.

  • Standby > Signage > InteractiveMode: Odaberite opciju Interaktivno ako želite da omogućite interakciju sa Web stranicom. Izborom opcije NonInteractive korisnici će biti odvedeni na početni ekran kada dodirnu nešto na Web stranici.

  • Režim > pripravnosti >: Uključite se da biste omogućili Web prikaz.

  • Znak pripravnosti > znak > OsvežavanjeInterval : Veb prikaz osvežava svakih N sekundi. Ova postavka je korisna za Web stranice koje ne mogu same da se ažuriraju. Nije preporučljivo koristiti ovu postavku sa interaktivnim režimom.

  • Url adresa > znakova : Unesite URL adresu Web stranice koju želite da prikažete na ekranu.

Pošto se Web stranica pojavljuje na ekranu pre nego što uređaj ode u režim pripravnosti, može biti dobro da podesite sledeće konfiguracije pripravnosti:

  • Kontrola > pripravnosti : Uključite se da bi uređaj ušao u režim pripravnosti kada je vreme odlaganja pripravnosti odloženo. Kada je isključen, uređaj neće ući u režim pripravnosti.

  • Odloženo > pripravnosti > 120: Definišite koliko dugo (u minutima) uređaj čeka pre nego što uđe u režim pripravnosti. Preporučujemo da tajmer bude 120.

  • Standby > WakeupOnMotionDetection: Ako se aktivira, otkrivanje pokreta je onemogućeno. Ako se podesi, sistem se automatski budi iz pripravnosti kada ljudi uđu u sobu.