Windows

Als de telefoonlijstgroep groter is dan 100 personen, wordt voor niemand in die groep aanwezigheid weergegeven, tenzij iemand ook in uw lijst met persoonlijke contactpersonen staat.

1

Selecteer het pictogram Menu en vervolgens Bestand > Nieuw > Telefoonlijstgroep.

2

Voer in het dialoogvenster dat verschijnt de naam van de telefoonlijstgroep in.

U kunt mogelijk zoeken naar de telefoonlijstgroep die u wilt toevoegen. Maar als u niet kunt zoeken, moet u de naam van de telefoonlijstgroep ontvangen van uw beheerder.

3

Selecteer Toevoegen en vervolgens OK.

Mac

U kunt een telefoonlijstgroep toevoegen in uw contactpersonenlijst.

1

Selecteer Jabber > Contactpersonen > Nieuwe telefoonlijstgroep

2

Voer de naam in van de telefoonlijstgroep.

3

Selecteer OK.

iPhone en iPad

Als de adreslijstgroep groter is dan 100 personen, wordt voor niemand in die groep de aanwezigheid weergegeven.

Voordat u begint

Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen. Als u geen adreslijstgroepen kunt toevoegen, vraagt u uw systeembeheerder om hulp.

1

Tik in het scherm Contacten op .

2

Tik op Voeg adreslijstgroep toe.


 
U kunt niet meer dan 1000 contactpersonen toevoegen aan uw lijst met contactpersonen.
3

Voer de toe te voegen groepsnaam in de Adreslijstgroep toevoegen in.

4

Tik op Gereed.

Alle contactpersonen in de adreslijstgroep zijn aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd.

Android

Als de adreslijstgroep groter is dan 100 personen, wordt voor niemand in die groep de aanwezigheid weergegeven.

Voordat u begint

Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen. Als u geen adreslijstgroepen kunt toevoegen, vraagt u uw systeembeheerder om hulp.

1

Tik in het scherm Contacten op het pictogram .

2

Tik op Voeg adreslijstgroep toe.


 
U kunt niet meer dan 1000 contactpersonen toevoegen aan uw lijst met contactpersonen.
3

Voer de toe te voegen groepsnaam in de Adreslijstgroep toevoegen in.


 
Als u geen zoekfunctie heeft, moet uw beheerder u de naam voor de adreslijstgroep geven.
4

Tik op Gereed.

Alle contactpersonen in de adreslijstgroep zijn aan uw lijst met contactpersonen toegevoegd.