Windows

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności, z wyjątkiem osób, które znajdują się także na osobistej liście kontaktów.

1

Wybierz ikonę Menu, a następnie pozycje Plik > Nowy > Grupa książki adresowej.

2

W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy książki adresowej.

Czasem istnieje możliwość wyszukania grupy książki adresowej, która ma zostać dodana. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy użyć nazwy grupy książki adresowej podanej przez administratora.

3

Kliknij przycisk Dodaj, a następnie OK.

Mac

Do listy kontaktów można dodać grupę książki adresowej.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Kontakty > Nowa grupa książki adresowej

2

Wprowadź nazwę grupy książki adresowej.

3

Wybierz przycisk OK.

iPhone i iPad

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu . Jeśli nie możesz dodać grup książki adresowej, poproś o pomoc administratora systemu.

1

Na ekranie Kontakty dotknij .

2

Dotknij opcji Dodaj grupę książki adresowej.


 
Do swojej listy kontaktów możesz dodać najwyżej 1000 osób.
3

W oknie Dodawanie grupy książki adresowej wpisz nazwę grupy, którą chcesz dodać.

4

Dotknij Gotowe.

Do Twojej listy kontaktów zostaną dodane wszystkie kontakty z grupy książki adresowej.

Android

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz dodać grup książki adresowej, poproś o pomoc administratora systemu.

1

Na ekranie Kontakty dotknij ikony .

2

Dotknij opcji Dodaj grupę książki adresowej.


 
Do swojej listy kontaktów możesz dodać najwyżej 1000 osób.
3

W oknie Dodawanie grupy książki adresowej wpisz nazwę grupy, którą chcesz dodać.


 
Jeśli nie możesz korzystać z wyszukiwania, nazwę grupy książki adresowej musi Ci podać administrator.
4

Dotknij opcji Done (Gotowe).

Do Twojej listy kontaktów zostaną dodane wszystkie kontakty z grupy książki adresowej.