Vinduer

Hvis katalog gruppen er større enn 100 personer, blir ikke tilstede værelse vist for noen i denne gruppen, med mindre noen også er i din personlige kontakt liste.

1

Velg meny-ikonet, deretter fil > ny > katalog gruppe .

2

I dialog boksen som åpnes, angir du navnet på katalog gruppen.

Det kan være at du kan søke etter katalog gruppen du vil legge til. Men hvis du ikke har noen søke funksjon, må katalog gruppe navnet leveres av systemansvarlig.

3

Velg Legg til og deretter OK .

Mac

Du kan legge til en katalog gruppe i kontakt listen din.

1

Velg Jabber > kontakter > ny katalog gruppe

2

Skriv inn navnet på katalog gruppen.

3

Velg OK.

iPhone og iPad

Hvis katalog gruppen er større enn 100 personer, blir ikke tilstede værelse vist for noen i den gruppen.

Før du begynner

Systemansvarlig må aktivere denne funksjonen. Hvis du ikke kan legge til katalog grupper, må du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

1

Trykk på på kontakter- skjermbildet .

2

Trykk på Legg til katalog gruppe .


 
Du kan ikke legge til mer enn 1000 kontakter i kontakt listen din.
3

Skriv inn gruppe navnet du vil legge til i Legg til katalog gruppen .

4

Trykk på fullført .

Alle kontaktene i katalog gruppen legges til i kontakt listen.

Android

Hvis katalog gruppen er større enn 100 personer, blir ikke tilstede værelse vist for noen i den gruppen.

Før du begynner

Systemansvarlig må aktivere denne funksjonen. Hvis du ikke kan legge til katalog grupper, må du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

1

Trykk på ikon på skjermen kontakter .

2

Trykk på Legg til katalog gruppe .


 
Du kan ikke legge til mer enn 1000 kontakter i kontakt listen din.
3

Skriv inn gruppe navnet du vil legge til i Legg til katalog gruppen .


 
Hvis du ikke har søke funksjonen, må katalog gruppe navnet leveres av systemansvarlig.
4

Trykk på fullført .

Alle kontaktene i katalog gruppen legges til i kontakt listen.