Windows

Ako je grupa direktorijuma veća od 100 osoba, onda nijedno prisustvo nije prikazano nikome u toj grupi, osim ako se neko ne nalazi i na vašoj listi ličnih kontakata.

1

Izaberite ikonu menija, a zatim stavku > grupu > kataloga datoteka .

2

U dijalog koji će se otvoriti unesite ime grupe direktorijuma.

Možda ćete moći da potražite grupu kataloga koju želite da dodate. Međutim, ako nemate mogućnost pretraživanja, administrator mora da vam dostavi ime grupe kataloga.

3

Kliknite na dugme Dodaj, a zatim u redu .

Mac

Grupu kataloga možete da dodate na listu kontakata.

1

Izaberite jabber > kontakte > grupi novih direktorijuma

2

Unesite ime grupe direktorijuma.

3

Kliknite na dugme U redu.

iPhone i iPad

Ako je grupa direktorijuma veća od 100 ljudi, onda nijedno prisustvo nije prikazano nikome u toj grupi.

Pre nego što počneš

Administrator sistema mora da omogući ovu funkciju. Ako ne možete da dodate grupe direktorijuma, obratite se administratoru sistema za pomoć.

1

Na ekranu "Kontakti" dodirnite .

2

Tapnite na dugme Dodaj grupu direktorijuma .


 
Ne možete dodati više od 1000 kontakata u listu kontakata.
3

Unesite ime grupe koje želite da dodate u grupu "Dodavanje kataloga".

4

Tapnite na dugme Gotovo.

Svi kontakti u grupi kataloga se dodaju na listu kontakata.

Android

Ako je grupa direktorijuma veća od 100 ljudi, onda nijedno prisustvo nije prikazano nikome u toj grupi.

Pre nego što počneš

Administrator sistema mora da omogući ovu funkciju. Ako ne možete da dodate grupe direktorijuma, obratite se administratoru sistema za pomoć.

1

Na ekranu "Kontakti" dodirnite ikonu.

2

Tapnite na dugme Dodaj grupu direktorijuma .


 
Ne možete dodati više od 1000 kontakata u listu kontakata.
3

Unesite ime grupe koje želite da dodate u grupu "Dodavanje kataloga".


 
Ako nemate mogućnost pretraživanja, administrator mora da vam dostavi ime grupe direktorijuma.
4

Tapnite na dugme Gotovo.

Svi kontakti u grupi kataloga se dodaju na listu kontakata.