1

Zoek naar een contactpersoon.

2

Tik op de naam van de contactpersoon en tik op Toevoegen aan contactpersonen.

3

Tik op de vervolgkeuzelijst Toewijzen aan groep en wijs de contactpersoon aan een bestaande groep toe.

4

Tik op Gereed.