1.

Пошук контакту.

2.

Торкніться імені контакту й торкніться кнопки Додати до контактів.

3.

Торкніться розкривного списку Призначити групі та призначте контакт наявній групі.

4.

Торкніться кнопки Готово.