1

Søk etter en kontakt.

2

Trykk på kontakt navnet og trykk på Legg til i kontakter.

3

Trykk på tilordne til gruppe-rullegardinlisten og tilordne kontakten til en eksisterende gruppe.

4

Trykk på fullført.