1

Wyszukaj kontakt.

2

Dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij opcji Dodaj do kontaktów.

3

Dotknij listy rozwijanej Przypisz do grupy i przypisz kontakt do istniejącej grupy.

4

Dotknij opcji Done (Gotowe).