Voicemail

Op de pagina Voicemail kunt u het volgende doen:

  • Voicemailberichten beluisteren en beheren.

  • U kunt de opties voor voicemailmeldingen ook wijzigen in Voicemailinstellingen.

Raadpleeg Uw voicemailinstellingen beheren voor meer informatie over voicemail en voicemailinstellingen.

Gespreksinstellingen

Op de pagina Gespreksinstellingen kunt u instellingen voor inkomende gesprekken en voor planningen beheren en toegang krijgen tot Aanvullende functies voor Gespreksinstellingen.

Voor meer informatie over de verschillende opties voor Gespreksinstellingen klikt u op een van de volgende artikelen: Niet storen | Office Anywhere | Anoniem gesprek weigeren | Op de hoogte brengen van gesprek | Gesprekken doorschakelen | Tegelijkertijd bellen | Na elkaar bellen | Extern kantoor | Gesprek in de wacht | Bedrijfscontinuïteit | Selectieve gesprekken | Waarschuwing met prioriteit | Inbreken | Beller-id voor doorverbonden gesprekken blokkeren | Hoteling.

Adreslijst

Op de pagina Adressenlijst kunt u het volgende doen:

  • Uw persoonlijke adressenlijst onder Mijn contactpersonen bekijken en bewerken.

  • Items toevoegen aan de persoonlijke adressenlijst die kunnen worden gebruikt bij het configureren van andere services, zoals Office Anywhere of Gesprekken doorschakelen.

  • De Enterprise-adressenlijst voor uw bedrijf (telefoonlijst) bekijken.

  • Sneltoetscontactpersonen toevoegen en bewerken onder Mijn contactpersonen.


De Enterprise-adressenlijst, persoonlijke adressenlijst (Mijn contactpersonen) en de lijst met snelkeuzenummers kunnen niet worden bekeken vanaf uw bureautelefoon. U kunt echter deze contactpersonen vanuit de Calling-gebruikersportal bellen via de bureaubladtoepassing, indien geïnstalleerd.

Raadpleeg Toegang tot uw bedrijfsadressenlijst en Contactpersonen toevoegen aan uw adressenlijst voor meer informatie over uw adressenlijst.

Gespreksgeschiedenis

Op de pagina Gespreksgeschiedenis kunt u de gespreksgeschiedenis van uw telefoonnummer bekijken.