Röstmeddelande

Från röstbrevlådesidan kan du:

  • Lyssna på och hantera meddelanden i röstbrevlådan.

  • Du kan även ändra meddelandealternativen för röstbrevlåda i Inställningar för röstbrevlåda.

Mer information om röstbrevlådan och inställningarna för röstbrevlådan finns i Hantera inställningar för röstbrevlådan.

Samtalsinställningar

Från sidan Samtalsinställningar kan du hantera inställningar för inkommande samtal, inställningar för schemaläggning och få tillgång till ytterligare funktioner för samtalsinställningar.

Om du vill veta mer om de olika alternativen för samtalsinställningar klickar du på en av följande artiklar: Stör ej | Kontor var som helst | Anonym samtalsavvisning | Samtalsavisering | Samtalskoppling | Samtidig ringning | Ringning i följd | Fjärrkontor | Väntande samtal | Verksamhetskontinuitet | Val av samtal | Prioritetsavisering | Bryta in | Blockera inringar-ID för vidarebefordrade samtal | Hotell.

Katalog

Från katalogsidan kan du:

  • Visa och redigera din personliga katalog under Mina kontakter.

  • Lägg till poster i den personliga katalogen som kan användas när du konfigurerar andra tjänster, t.ex. Kontor var som helst eller Samtalskoppling.

  • Visa företagskatalogen för ditt företag (telefonlista).

  • Lägg till och redigera kontakt för kortnummer under Mina kontakter.


Listan för Företagskatalog, Personlig katalog (mina kontakter) och Kortnummer kommer inte att vara tillgänglig att visa från din skrivbordstelefon. Du kan dock ringa samtal till de här kontakterna från samtalsportalen med hjälp av skrivbordsprogrammet, om det har installerats.

Mer information om din katalog finns i Åtkomst till företagskatalogen och Lägg till kontakter i din katalog.

Samtalshistorik

På sidan Samtalshistorik kan du visa samtalshistorik för ditt telefonnummer.