Poczta głosowa

Na stronie poczty głosowej możesz:

  • Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej i zarządzanie nimi.

  • Możesz także zmienić opcje powiadomień poczty głosowej w Ustawieniach poczty głosowej.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach poczty głosowej i poczty głosowej, zobacz Zarządzanie ustawieniami poczty głosowej.

Ustawienia połączeń

Na stronie Ustawienia połączeń można zarządzać ustawieniami połączeń przychodzących, ustawieniami harmonogramu oraz uzyskiwać dostęp do dodatkowych funkcji ustawień połączeń.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach ustawień połączeń, kliknij jeden z następujących artykułów: Nie przeszkadzać | biuru Nigdzie | anonimowe odrzucenie połączenia | Powiadomienie o | przekazywaniu połączeń | | Jednoczesny dzwonek Sekwencyjny Dzwonek | Zdalne połączenie biurowe | Oczekiwanie | Ciągłość działania | Selektywne połączenia | Priorytet Alert | Barka w | bloku Identyfikator dzwoniącego dla połączeń przekazanych | Hotelarsowanie.

Katalog

Na stronie Katalog można:

  • Wyświetl i edytuj katalog osobisty w obszarze Moje kontakty.

  • Dodaj do katalogu osobistego wpisy, których można używać podczas konfigurowania innych usług, takich jak Office Anywhere lub Przekazywanie połączeń.

  • Wyświetl katalog przedsiębiorstwa dla swojej firmy (lista telefonów).

  • Dodaj i edytuj kontakt szybkiego wybierania w obszarze Moje kontakty.


Lista Katalog przedsiębiorstwa, Katalog osobisty (Moje kontakty) i Szybkie wybieranie nie będą dostępne do wyświetlania z telefonu stacjonarnego. Można jednak nawoływać do tych kontaktów z portalu użytkowników wywołujących za pomocą aplikacji komputerowej, jeśli jest zainstalowana.

Aby dowiedzieć się więcej o katalogu, zobacz Uzyskiwanie dostępu do katalogu firmy i Dodawanie kontaktów dokatalogu.

Historia połączeń

Strona Historia połączeń umożliwia wyświetlenie historii połączeń na twoim numerze telefonu.