U kunt de functie Vergaderingen gebruiken op uw Cisco Webex Room-telefoon om aan Webex-vergaderingen deel te nemen. U kunt ook uw aankomende vergaderingen zien en een melding ontvangen wanneer een vergadering gaat beginnen. Gebruik Meetings met de functie voor delen en werk samen met uw collega's.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Wanneer u deelneemt aan een vergadering, ziet u de actieve spreker op het telefoonscherm. Op het aangesloten HDMI-scherm ziet u de volgende items:

  • De 7 deelnemers die actief zijn in de vergadering. De weergave verandert naarmate verschillende personen deelnemen aan de vergadering.

  • De status van elke weergegeven deelnemer, inclusief de actieve spreker, de gedempte deelnemers en de deelnemer die een scherm deelt.

Tijdens een vergadering bestuurt u het luidsprekervolume met de knoppen Dempen en Gespreksvolume volumepictogram met een minsymbool links en een plussymbool rechts.

U kunt uw geplande Webex-vergaderingen weergeven. U kunt ook deelnemen aan een vergadering als deze bijna begint.

1

Tik op Vergaderingen .

2

Schuif door uw geplande vergaderingen. Selecteer uw vergadering om de vergaderingsinformatie te bekijken.

3

(optioneel) Tik op Deelnemen om deel te nemen aan een vergadering. Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Als uw Cisco Webex Room-telefoon verbinding maakt met een online agenda, ontvangt u een melding wanneer een vergadering bijna begint. U ziet de gegevens van de vergadering op uw HDMI-beeldscherm en er wordt een vergaderingsmelding weergegeven op de telefoon.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik op Deelnemen om deel te nemen aan uw Webex-vergadering.
  • Tik op Herinner mij later als u een tweede melding wilt.
  • Tik op Negeren als u de vergadering wilt negeren.

U kunt rechtstreeks deelnemen aan Cisco Webex Meetings vanaf uw telefoon met Deelnemen in Webex .

Voordat u begint

U hebt het vergaderingnummer nodig. Dit is het 9- tot 11-cijferige nummer op uw vergaderingsuitnodiging.

1

Tik op Deelnemen in Webex .

2

Voer het vergaderingnummer in en tik op Deelnemen.

De lampjes op de ledbalk branden groen.

U kunt vanuit de Cisco Webex Room-telefoon deelnemen aan een vergadering met een Webex-vergadernummer. Dit is een eenvoudige manier om aan een vergadering deel te nemen als u uw agenda niet online hebt.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Voordat u begint

Verkrijg uw vergaderingnummer uit de Webex-vergaderingsuitnodiging. Sommige vergaderingen hebben ook een wachtwoord.

1

Tik op Bellen .

2

Voer uw vergadernummer in.

3

(optioneel) Voer uw vergaderwachtwoord in als u er een hebt.

4

Tik op Deelnemen.

Als u uw Cisco Webex Room-telefoon hebt gekoppeld met uw computer, kunt u deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit uw Meetings-app. Hiermee kunt u de telefoon en het HDMI-scherm gebruiken om samen te werken.

Wanneer het tijd is om een vergadering te starten, ziet u een vergaderingsmelding op uw computer.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Voordat u begint

Koppel uw Cisco Webex Room-telefoon met uw Meetings-app.

Selecteer Vergadering starten op het scherm van de computer.