Delen Via <a0/&;kunt u eenvoudig informatie delen met uw collega's. Het hangt af van de manier waarop uw telefoon is ingesteld, maar u kunt delen vanaf uw computer met een Webex-vergadering, een HDMI-scherm of beide.

U kunt inhoud op twee manieren delen:

  • Draadloos delen: hiermee kunt u inhoud delen zonder kabels. U kunt samenwerken met collega's met Webex of met Delen voor gasten. Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

  • Delen via kabel: hiermee kunt u inhoud delen met de meegeleverde HDMI-kabels.

Als u een gesprek accepteert, stopt het delen.

U kunt uw apparaat aansluiten op de koppeling met de Webex-toepassing met nabijheid. Zo kunt u de functies met proximity gebruiken op de Webex Meetings- en Webex Teams-app.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

Zie "Webex-app automatisch verbinding maakt met ruimte- en bureauapparaten" ( https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) of "Use the Webex Meetings Desktop-app" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App) voor meer informatie.

Met delen voor gasten kunt u inhoud draadloos delen vanuit uw telefoon zonder een Webex-appaccount.

Houd bij het gebruik van delen voor gasten rekening met de volgende items:

  • Delen werkt wanneer het apparaat inactief is. Wanneer het apparaat in een gesprek is of wanneer iemand anders aan het delen is, kunt u delen niet starten.

  • Audio wordt afgespeeld via de laptop maar niet via de telefoonluidsprekers.

  • Videostreams op 1080p met 10 frames per seconde of 720p bij 30 frames per seconde. Selecteer Optimaliseren voor bewegingen en video om de beste ervaring te garanderen.

  • Delen voor gasten werkt op de nieuwste versies van Firefox en Chrome voor Windows, Mac OS en Linux.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

1

Tik op Delen . Let op de koppelingscode die onderaan het telefoonscherm en op uw HDMI-beeldscherm wordt weergegeven.

2

Ga in de browser naar devices.webex.com. Voer de koppelingscode in.

3

Voer de 4-cijferige pincode in die bovenaan het scherm van uw apparaat wordt weergegeven.


 

U moet de koppelingscode voor delen en de 4-cijferinge pincode telkens invoeren wanneer u devices.webex.com opent. Elke 5 minuten wordt een nieuwe pincode gegenereerd, dus moet u een nieuwe invoeren als de oude vervalt.

4

Selecteer in de browser het sitepictogram op de adresbalk en geef toestemming om uw scherm te delen.

5

(Optioneel) Als u video-inhoud wilt delen, selecteert u Optimaliseren voor video voor een hogere framerate en lagere resolutie. Dit geeft een meer vloeiende ervaring voor video delen.

6

Tik op Delen stoppen wanneer u het delen van uw computerscherm wilt stoppen.

Stop altijd met delen voordat u het browservenster of de laptop sluit.

Sluit uw telefoon aan op een computer wanneer u met uw collega's wilt samenwerken. Dit is een eenvoudige manier om informatie te delen wanneer iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt of wanneer Wi-Fi niet beschikbaar is.

Voordat u begint

Bevestig dat uw telefoon is aangesloten op uw beeldscherm.

1

Sluit de HDMI-kabel aan op de computerpoort op de achterkant van de telefoon. Het heeft een computerpictogram.

De beheerder kan de kabel aansluiten wanneer de telefoon wordt geïnstalleerd.

2

Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort op uw computer.

3

Tik op Delen > Deel in Gesprek om delen te starten

Tik op Lokaal voorbeeld om een voorbeeld van uw inhoud op uw HDMI-scherm weer te geven voordat u deze deelt.

4

Als de beheerder dit heeft geconfigureerd, kunt u tikken op Maximaliseren en Minimaliseren en de grootte van het schermformaat van de gedeelde inhoud aan te passen.

5

Tik op Delen stoppen wanneer u klaar bent.