Functiebewerking

 • Wanneer een beller een gebruiker belt waarop Opeenvolgende beltoon is ingeschakeld, hoort hij of zij een aankondiging waarin hem of haar wordt gevraagd aan de lijn te blijven. Als de onderbrekingsinstelling is ingeschakeld, hoort de beller ook een bericht om op het hekje te drukken om de zoekopdracht te onderbreken, indien van toepassing.

 • De beller hoort een belbericht na de eerste aankondiging.

 • Als een gesprek wordt beantwoord door een van de nummers in de zoeklijst, wordt de zoekopdracht gestopt.

 • Elke 20 seconden wordt er een comfortbericht afgespeeld waarin de beller wordt gevraagd aan de lijn te blijven.

 • Als u op de onderbrekingsknop drukt (#), wordt de beller voorzien van de verwerking van geen antwoord van de abonnee.

 • Nadat alle nummers zijn geprobeerd en niet zijn beantwoord, wordt de beltijd of aankondiging onderbroken en wordt de beller voorzien van de verwerking van geen antwoord van de abonnee (in voicemail gevallen het geval).

Opeenvolgende bel ring instellen

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit degespreksgebruikersportal naarGespreksinstellingen , de schakelknop op Opeenvolgende belring.

3

Voer een lijst met nummers van 10 cijfers of internationale E.264-nummers in die moeten worden uitgevoerd in volgorde van 1 tot 5. Bij elke lijn die u invoert, kunt u ook het aantal belringen voor elk apparaat instellen.

4

Selecteer het aantal belbellen in de vervolgkeuzelijst en selecteer Vervolgens Antwoordbevestiging controleren voor elk nummer als u wilt dat de gebelde partij op 1 drukt op het toetsenblok om het gesprek te ontvangen.

5

Als u eerst een getal wilt hebben in de reeks, controleert u eerst De basislocatie van de bel bellen voor __ belringen.

6

Als u beller wilt toestaan om de zoekopdracht naar een beschikbare lijn over te slaan en direct naar voicemail te gaan, schakelt u het selectievakje Beller inschakelen in om de zoekopdracht over te slaan en naar de voicemail.

7

Selecteer een vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.


 

Als er geen planning wordt weergegeven die u voor deze instelling wilt gebruiken, kunt u een planning toevoegen op het tabblad Plannen in de gebruikersportal voorbellen. Zie Een planning maken die moet worden toegepast op gespreksinstellingen voor meerinformatie.

8

Klik op Planning toevoegen om de volgende parameters in te stellen:

 • Wanneer- Selecteer uw vooraf gedefinieerde planning in het vervolgkeuzemenu.
 • Gesprekken van : selecteer deze optie om een prioriteitwaarschuwing toe te passen voor gesprekken vanaf Een telefoonnummerof Selecteer Telefoonnummers. Als u Selecteer Telefoonnummerskiest, voert u de aanvullende gegevens in.
 • Waarschuwing of Geen waarschuwing: kies of u wel of niet een prioriteitwaarschuwing wilt toepassen op de gesprekken diepassen binnen dezeparameters.
9

Klik op Opslaan om uw prioriteitwaarschuwingsparameters op te slaan.

Uw planning is toegevoegd aan een tabel waarschuwing of Geen waarschuwing. U kunt planningen bewerken of verwijderen uit de tabellen, als dat nodig is.

10

Klik op Opslaan.

Opeenvolgende belfuncties gebruiken met andere belfuncties

Opeenvolgende belfuncties zijn interacties met de volgende belfuncties:

 • Alternatieve nummers: opeenvolgende belnummers kunnen worden gebruikt met alternatieve nummers en zijn van toepassing op alle alternatieve nummers van een gebruiker.

 • gesprek doorschakelen altijd: als gesprek doorschakelen altijd actief is op de hoofdlocatie, heeft deze voorrang boven opeenvolgende bel ring. Als gesprek doorschakelen Altijd actief is op andere bestemmingsnummers voor Opeenvolgende belnummers, wordt de Sequentiële bellocatie op de gebruikelijke manier gebeld en wordt naar de volgende locatie gelopen als het gesprek niet wordt beantwoord.

 • gesprek doorschakelen bezet: opeenvolgende beling heeft voorrang over gesprek doorschakelen Bezet. Als alle locaties bezet zijn (of als de basislocatie bezet is met de sequentiële bel instellen dat deze niet doorgaat), maakt gesprek doorschakelen Bezet de mogelijkheid om uit te voeren (anders wordt de verwerking zonder antwoord altijd toegepast). Op de opeenvolgende bellocaties kan een bezet gesprek doorschakelen zijn. In dat geval wordt het gesprek doorgestuurd als de locatie bezet is.

 • gesprek doorschakelen Geen antwoord: opeenvolgende belking heeft voorrang over gesprek doorschakelen Geen antwoord. Zelfs als de basislocatie is geconfigureerd als een opeenvolgende bellocatie, leidt een time-out ervoor dat opeenvolgende beltonen de volgende locatie proberen. Zodra opeenvolgende beltijd via alle locaties is afgelopen, vindt de gebruikelijke verwerking van geen antwoord plaats. Gesprek doorschakelen kan het gesprek vervolgens niet meer worden doorgestuurd (voor die tijd wordt er geen antwoordtimer opnieuw gestart).

 • gesprek doorschakelen niet bereikbaar – Als deze actief is, wordt de opeenvolgende belpen uitgevoerd voordat de service Niet gesprek doorschakelen wordt geactiveerd. Als alle bestemmingen, inclusief de basislocaties gesprek doorschakelen, niet bereikbaar zijn, wordt het gesprek doorgestuurd naar het bestemmingsnummer nadat de functie Sequentiële belnummer door de lijst wordt gebeld.

 • Niet storen : Niet storen heeft voorrang over opeenvolgende bel storen.

 • Hunt-groep: wanneer een oproep naar een Hunt-groep wordt getoond aan een gebruiker in de Hunt-groep, wordt de opeenkomende belservice van de gebruiker onderdrukt.

 • Remote Office: opeenvolgende bel ring heeft voorrang via Remote Office.

 • Selectief gesprek accepteren/selectief gesprek afwijzen – Deze functies hebben voorrang over opeenvolgende bel ring.

 • Gelijktijdige belering : opeenvolgende beling krijgt prioriteit boven gelijktijdige beling. Als de basislocatie echter wordt gewaarschuwd, worden gelijktijdige belsignaaltriggers en belwaarschuwingen op alle gelijktijdige locaties uitgevoerd.

 • Spraakberichten: als een opeenkomende bellocatie wordt doorgestuurd naar de voicemail, wordt de service beëindigd en is de beller verbonden met de voicemail.