1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/naar gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u het wacht gesprek wilt inschakelen.

2

Kies onder Services deoptie bellenen selecteer Wisselgesprek.

3

Wachtstand inschakelen.