Veel instellingen en functies zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze items aanpassen in het menu Instellingen.

U kunt het geluid wijzigen dat uw telefoon gebruikt voor binnenkomende gesprekken.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4

Tik op een beltoon.

Als de beltoon van de telefoon te hard of te zacht is bij een binnenkomend gesprek, kunt u het beltoonvolume aanpassen. Wijzigingen in het beltoonvolume hebben geen invloed op het audioniveau tijdens een gesprek.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Blader door het menu en tik op Beltoon en volume.

4

Gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen.

U kunt uw weergavetaal wijzigen zodat uw telefoon berichten in uw moedertaal weergeeft.

Deze functie is alleen beschikbaar als de beheerder deze geconfigureerd heeft.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Schuif door het menu en tik op Taal.

4

Tik op een taal.

U kunt de tijdzone wijzigen als deze onjuist is.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen.

3

Schuif door het menu en tik op Tijdzone.

4

Tik op een tijdzone.

U kunt de standaardinstelling voor helderheid van de telefoon aanpassen om de weergave comfortabeler te maken.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Gebruik de schuifregelaar om de Helderheid van het scherm aan te passen.