Deze functie is beschikbaar op WBS 40.8-sites en later.

Hosts en deelnemers kunnen de videolay-out op elk moment tijdens de vergadering of gebeurtenis wijzigen.

Rasterweergave is ideaal voor samenwerking omdat deelnemers maximaal 25 deelnemers tegelijk kunnen zien, met maximaal 6 van deze 25 videostreams van videosystemen.. Dit is de standaardindeling voor Webex Meetings wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Rasterweergave

De faseweergave laat zien wie er in de primaire video aan het woord is, terwijl deelnemers maximaal vijf miniatuurvideo's van andere deelnemers kunnen zien. Dit is de standaardindeling voor Webex Events wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Faseweergave

Wanneer inhoud wordt gedeeld, is de standaardweergave Faseweergave.


Als u de standaard videolay-out kiest, heeft dit geen invloed op de indeling op videoapparaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer Vergadering.

2

Klik op Sites , kies deWebex-site van wie u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op Site configureren.

3

Selecteer onder de te wijzigen service Standaardopties.

4

Kies voor Webex Meetings de standaardvideolay-out in de vervolgkeuzelijst Standaard videolay-out voor vergaderingen.

Standaardinstelling van de videolay-out van de vergadering

Kies voor Webex Events de standaardvideolay-out in de vervolgkeuzelijst Standaard videolay-out voor gebeurtenissen.

Instelling van de videolay-out van de standaardgebeurtenis
5

Klik op Bijwerken.

1

Kies een van de opties:

  • Meld u bij Webex Meetings aan bij Webex-sitebeheer en ga vervolgens naar Configuratie > Webex Meetings.
  • Meld u voor Webex Events aan bij Webex-sitebeheer en ga vervolgens naar Configuratie > Webex Events > Opties.
2

Scrol omlaag naar Standaardopties.

3

Kies voor Webex Meetings de standaardvideolay-out in de vervolgkeuzelijst Standaard videolay-out voor vergaderingen.

Standaard videolay-out voor vergaderingsinstellingen

Kies voor Webex Events de standaardvideolay-out in de vervolgkeuzelijst Standaard videolay-out voor gebeurtenissen.

Instelling van de videolay-out van de standaardgebeurtenis
4

Klik op Bijwerken.