Deze functie is beschikbaar op WBS 40,8-sites en later.

Hosts en deelnemers kunnen de video-layout op elk gewenst moment tijdens de vergadering of gebeurtenis wijzigen.

De rasterweergave is ideaal voor samenwerking omdat deelnemers maximaal 25 deelnemers tegelijkertijd kunnen zien, met maximaal 6 van deze 25 videostreams van videosystemen... Dit is de standaardindeling voor Webex Meetings wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Rasterweergave

In de weergave actieve spreker en miniatuur wordt iedereen gepraat in de primaire video, terwijl deelnemers maximaal vijf miniatuur Video's van andere deelnemers kunnen zien. Dit is de standaardindeling voor Webex Events wanneer er geen inhoud wordt gedeeld.

Weergave actieve spreker en miniatuur

Wanneer inhoud wordt gedeeld, is de standaard weergave ingeschakelde spreker en miniatuurweergave.


Het kiezen van de standaardvideo-indeling heeft geen invloed op de lay-out op videoapparaten.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op site configureren.

3

Selecteer onder de service die u wilt wijzigen de optie Standaardoptiesen schuif vervolgens omlaag naar Standaardopties.

4

Kies voor Webex Meetings de standaardvideo-indeling van de video-indeling van de standaard vergadering vervolgkeuzelijst.

Instelling voor video-indeling van de standaard vergadering

Kies voor Webex Events de standaardvideo-indeling van de video-indeling van de standaardgebeurtenis vervolgkeuzelijst.

Standaardinstelling voor even'ts-video-indeling
5

Klik op Bijwerken.

1

Kies een van de opties:

  • Meld u bij Webex Meetings aan Webex Sitebeheer en ga vervolgens naar configuratie > Webex meetings.
  • Meld u bij Webex Events aan Webex Sitebeheer en ga vervolgens naar configuratie > Webex events > opties.
2

Schuif omlaag naar de Standaardopties.

3

Kies voor Webex Meetings de standaardvideo-indeling van de video-indeling van de standaard vergadering vervolgkeuzelijst.

Instelling voor video-indeling van de standaard vergadering

Kies voor Webex Events de standaardvideo-indeling van de video-indeling van de standaardgebeurtenis vervolgkeuzelijst.

Instelling voor de video-indeling van de standaardgebeurtenis
4

Klik op Bijwerken.