Overzicht

Video-georiënteerde opnamen zijn alleen van toepassing op MP4-Cloud opnamen voor geplande vergaderingen en vergaderingen in persoonlijke ruimten. Lokale opnamen worden vastgelegd in de standaard MP4-indeling.

Als u video gerichte opnamen inschakelt, wordt de standaard weergave ingesteld op de weer gave van de video miniaturen, maar u kunt kiezen uit twee andere weer gaven. De standaard weergaven waaruit u kunt kiezen, zijn:

 • Video miniaturen: opnamen leggen Maxi maal vijf miniaturen van de deel nemers Video's en gedeelde inhoud.

  Weergave Videominiaturen

 • Weer gave actieve spreker: opnamen leggen de miniatuur van een actieve spreker en gedeelde inhoud vast.

  Weergave actieve spreker

 • Alleen-inhoud weer geven: opnamen nemen alleen gedeelde inhoud over.


  Deel nemers-Video's worden niet opgenomen, en het opname scherm is zwart als er geen inhoud voor komt.

  Weergave Alleen inhoud

Hosts kunnen ook hun eigen standaard weergave instellen in de moderne weer gave onder voor keuren > Opname.

Als u video gerichte opnamen uitschakelt, kunt u de standaard weergave niet wijzigen.

De standaard weergave wijzigen voor video gerichte opnamen

De standaard weergave is van toepassing op alle hosts, tenzij de host hun eigen standaard weergave instelt in de moderne weer gave.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar algemene site-instellingen > Opties.

2

Blader naar de instelling video-georiënteerde opname inschakelen .

3

Kies een standaard weergave.

4

Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op Bijwerken.

Video-georiënteerde opname uitschakelen

U kunt video gerichte opnamen uitschakelen als u wilt dat opnamen worden vastgelegd in de standaard MP4-indeling.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar algemene site-instellingen > Opties.

2

Blader naar site optiesen schakel het selectie vakje video-georiënteerde opnamen inschakelen uit .

3

Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op Bijwerken.