Basis gespreksbeheer

Met Expert van Webex op aanvraag zijn er enkele standaard besturingselementen op het scherm die u kunt gebruiken tijdens een gesprek.

U kunt het zoomniveau wijzigen, de zaklamp gebruiken, uw Wi-Fi-status weergeven, het gesprek pauzeren en beëindigen en een foto maken. U kunt ook het menu met beheeropties openen om het belichtingsniveau en het volumeniveau te wijzigen.

 • Zoom: als u in gesprek bent, zegt u Zoomniveau 1.

  De zoomniveaus gaan van 1 tot 5.

 • Als u in gesprek bent, zegt u Meer besturingselementen om het menu met beheeropties te openen.

  Kies uit:

  • Volume: zeg Volumeniveau 1.

   De volumeniveaus gaan van 1 tot 5.

  • Belichting: zeg Belichtingsniveau 1.

   De belichtingsniveaus gaan van 1 tot 5.

  • Als u een selectie hebt gemaakt, zegt u Besturingselementen verbergen om het menu te sluiten.

 • Zaklamp: als u in gesprek bent, zegt u Zaklamp aan.

  Zeg Zaklamp uit om de zaklamp uit te schakelen.

 • Netwerkstatus: wanneer u in gesprek bent en een melding ziet voor Slechte mediaverbinding.

  Dit geeft aan dat uw Wi-Fi-signaal is gezakt naar twee of minder balken.

 • Gesprek onderbreken: wanneer u in gesprek bent, zegt u Gesprek pauzeren.

  De audio en video voor het gesprek zijn gestopt, maar het gesprek blijft actief.

 • Foto maken: wanneer u in gesprek bent, zegt u Foto maken.

  De foto wordt op de RealWear HMT gemaakt en wordt automatisch toegevoegd aan de Webex-omgeving voor het actieve gesprek en wordt opgeslagen in de map Mijn Foto's op de HMT.

 • Gesprek beëindigen: als u een gesprek voert, zegt u Gesprek beëindigen om het gesprek af te sluiten.

  De RealWear HMT verlaat de omgeving.

Uw scherm delen

1

Zeg in het videogesprek Scherm delen.

2

Zeg Nu starten om het HMT-scherm te delen.

Als u de vraag niet meer wilt zien, zegt u Niet meer weergeven om het selectievakje aan te vinken.

3

Zeg Delen stoppen wanneer u klaar bent met het delen van uw scherm.

Een foto weergeven

Foto's worden opgeslagen in de map Mijn foto's op de RealWear HMT. Hieronder vallen foto's en schermopnamen die u hebt gemaakt met de RealWear HMT.

1

Zeg Navigeer naar start en zeg Mijn bestanden.

2

Zeg Mijn foto's en selecteer een foto door Item selecteren te zeggen met het bijbehorende fotonummer.

Aantekeningen op een foto maken

1

Wanneer u in gesprek bent, zegt u Foto maken en zegt u Aantekeningen maken om te beginnen met aantekeningen maken.

2

Zeg Aantekening toevoegen om het scherm voor aantekeningen weer te geven.

 • Zeg Verplaats: omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de cursor te verplaatsen.

 • Zeg Iets: omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de cursorpositie nauwkeuriger te maken.

 • Als u de kleur of de vorm van de cursor wilt wijzigen, zegt u Meer opties en maakt u vervolgens uw keuze.

3

Als u klaar bent, zegt u Aantekeningen opslaan en zegt u Foto opslaan.

Foto's worden opgeslagen in de map Mijn foto's op de RealWear HMT. Hieronder vallen foto's en schermopnamen die u hebt gemaakt met de RealWear HMT.

4

Als u de foto met aantekeningen wilt verzenden naar de expert in het gesprek, zegt u tweemaal Navigeer terug en zegt u Foto verzenden.

Er wordt een melding weergegeven wanneer de foto met aantekeningen is verzonden.

Een schermopname maken

Voordat u begint

Wanneer de externe expert hun scherm deelt met de HMT, kunt u een schermopname maken.

Wanneer een scherm wordt gedeeld, zegt u Schermopname maken.

De schermopname wordt opgeslagen in Mijn foto's.