Gebruikers toestaan zich aan te melden voor een Webex-host account

Gebruik deze procedure om een accountaanmeldingsformulier op uw site weer te geven, zodat gebruikers hostaccounts kunnen aanvragen.


Als eenmalige aanmelding (SSO) is ingeschakeld op een Webex site, is deze functie niet beschikbaar.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel het selectievakje Aanmelding hostaccount toestaan in in het gedeelte Instellingen accountbeheer.

3

Als u alle aanvragen automatisch wilt goedkeuren, selecteert u Automatisch alle hostaccountaanvragen goedkeuren.

4

Als u wilt dat aanvragen in een wachtrij voor goedkeuring worden geplaatst, selecteert u Sitebeheerder keurt handmatig hostaccountaanvragen goed.

5

Selecteer in het gedeelte Verplichten bij inschrijving account het type informatie dat gebruikers moeten verstrekken om het accountaanmeldingsformulier te verzenden.

6

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan zich aan te melden voor een Webex-deelnemersaccount

Gebruik deze procedure om een accountaanmeldingsformulier op uw site weer te geven, zodat gebruikers deelnemersaccounts kunnen aanvragen.


Als eenmalige aanmelding (SSO) is ingeschakeld op een Webex site, is deze functie niet beschikbaar.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel het selectievakje Aanmelding deelnemersaccount toestaan in in het gedeelte Instellingen accountbeheer.

3

Als u alle aanvragen automatisch wilt goedkeuren, selecteert u Automatisch alle hostaccountaanvragen goedkeuren.

4

Als u wilt dat aanvragen in een wachtrij voor goedkeuring worden geplaatst, selecteert u Sitebeheerder keurt handmatig hostaccountaanvragen goed.

5

Selecteer in het gedeelte Verplichten bij inschrijving account het type informatie dat gebruikers moeten verstrekken om het accountaanmeldingsformulier te verzenden.

6

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan interne deelnemers te identificeren

Als dit is ingeschakeld voor uw site, kunt u de optie inschakelen om interne deelnemers van vergaderingen te identificeren of te labelen. Interne deelnemers zijn deelnemers die bij een organisatie horen. Deelnemers die via eenmalige aanmelding (SSO) zijn geverifieerd, worden beschouwd als interne deelnemers.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt naast de naam van elke interne deelnemer in het deelvenster deelnemers (intern) de naam weergegeven in de vergadering en in rapporten.

Deze functie is alleen beschikbaar voor organisaties die SSO inschakelen.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Webex-vergaderingen.

2

Schakel het selectievakje Label voor interne gebruikers weergeven in deelnemerslijst in het gedeelte Siteopties in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om sessiegegevens aan agenda's toe te voegen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Training en Webex Events. Gebruik deze procedure om iCalendar functionaliteit op uw site in te schakelen en om de knop toevoegen aan mijn agenda op de pagina sessiegegevens Webex weer te geven. iCalendar is een standaardagenda-indeling. Met iCalendar kunnen gebruikers agendagegevens delen en hun planning automatisch bijwerken.

1

Selecteer op de linkernavigatiebalk Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel in het gedeelte site-opties het selectievakje iCalendar (toevoegen aan mijn agenda weergeven voor vergaderingen, training en gebeurtenissen) in .

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om een alternatieve host of een host te kiezen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings en Webex Events. U kunt hosts toestaan een andere persoon aan te wijzen als alternatieve host. Een host kan dit doen, bijvoorbeeld als ze een vergadering plannen, maar plannen dat ze willen deelnemen en dat de alternatieve host de vergadering moet starten en uitvoeren. De alternatieve host moet ook een Webex hostaccount hebben.

Op WBS 40.9 en latere sites kunt u hosts toestaan om de mede-host aan te wijzen om te helpen bij hun vergaderingen. De rol van cohost vervangt de rol van alternatieve host. Zie voor meer informatie cohosten.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel in het gedeelte Opties voor vergadering plannen bij het plannen van een vergadering een alternatieve host (of een cohost) in.

U kunt ook inschakelen dat gebruikers toestaan om iedereen met een hostaccount op deze site of iedereen die deelneemt vanaf een geverifieerd Cisco-videoapparaat in deze organisatie de vergaderingen in de geplande of persoonlijke ruimte te laten hosten.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan om vergaderingen en trainingssessies voor andere gebruikers te plannen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings en Webex Training.

Voordat u begint

Gebruikers die vergaderingen plannen, moeten een Webex hostaccount hebben.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel het selectievakje Gebruikers kunnen andere gebruikers toestaan namens hen vergaderingen te plannen in het gedeelte Planningsopties vergadering in.

3

Selecteer Bijwerken.

Gebruikers toestaan het bestand dat wordt gedeeld af te drukken of op te slaan

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties.

2

Schakel het selectievakje Afdrukken/opslaan toestaan in documenten delen in het gedeelte Site-opties in.

3

Selecteer Bijwerken.

Schakel deze optie uit om te voorkomen dat deelnemers tijdens het delen een bestand afdrukken of downloaden.