Hver rapport har en grense på 20 000 revisjonshendelser som du kan eksportere. Hvis organisasjonen har mer enn 20 000 hendelser, kan du justere datoen eller filtrene for å redusere antall hendelser.

1

Logg på Control Hub på https:/ / admin.webex.com og åpne Feilsøking-siden.

2

Klikk kategorien Administratoraktiviteter .

Her kan du filtrere etter bestemte administratorer, hendelsesbeskrivelser eller berørte ressurser. Du kan også redusere datointervallet for å hjelpe deg med å finne bestemte hendelser.

3

Klikk Eksporter til CSV for å laste ned loggene til en fil.

Hvis du vil ha mer informasjon om hendelsene i aktivitetsloggen, se Referanse for kontrollhubovervåkingshendelser.