Visning av deg viser hva andre ser fra din arbeids stasjon eller rom seriens enhet i en samtale. Du kan bruke den for å bekrefte at de ser det du ønsker de skal se.

Fra tid til annen kan det hende du ønsker å ha egenvisningen din aktivert under møtet. På denne måten kan du sikre at du blir sett på skjermen.

Det kan forekomme at den nåværende posisjonen til egenvisningen blokkerer viktige deler av bildet på skjermen din. Du kan derfor ønske å flytte den til et annet sted på skjermen din. Dette kan gjøres fra berørings skjermen eller med en fjern kontroll, avhengig av skrive bord eller rom senhet.

1

Berør ikonet Egenvisning. Nå kan du se egenvisningen på skjermen.

2

På noen skrive bords enheter kan du endre plasseringen av en visning på skjermen. Trykk på egenvisningsikonet og dra og slipp det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte plasseringer.

3

Berør Egenvisning-ikonet på nytt for å lukke egenvisningen.

1

Berør Kamera-ikonet og velg Egenvisning. Nå kan du se egenvisningen på skjermen.2

Bruk kamerainnstillingene til å panorere, vippe og zoome inn på kameraposisjonen for å få kameravisningen du ønsker.

Berør Maksimer- og minimer-ikonet for å veksle mellom BiB-bildet og fullskjermbildet.

3

Når du er i en samtale, kan du endre plasseringen av egenvisningen på skjermen.


På ringemenyen på Touch 10, berører du egenvisningsikonet og drar og slipper på det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte plasseringer.

4

Hvis du vil lukke egenvisningen, berører du Kamera-ikonet og fjerner merket for Egenvisning.

1

Naviger til kamera ikonet øverst i høyre hjørne på Hjem skjermen og velg det med OK -knappen på Fjern kontrollen .


2

Velg Fest egenvisning-ikonet for å slå egenvisning på. Velg Minimer/Maksimer -ikonet for å veksle mellom pip-og full skjerms visning.


Velg kameraikonet i kamerastyringmenyen for å få tilgang til zoom-kontrollen og hjulet og vippehjulet. Bruk disse for å justere kameraposisjonen.3

Hvis du vil lukke egenvisningen, går du til menyen for kamerastyring og fjerner merket for Fest egenvisning.

Hvis du vil se deg selv-visningen, sveiper du til høyre side av skjermen. Så lenge ditt kamera er åpent/på, vil du se deg selv-visningen i panelet til høyre. Du kan trykke på kamera innstillingene og deretter Åpne full skjerm visning for å se visningen fullstendig. Hvis du vil gå ut av hele skjermen, sveiper du mot høyre igjen, velger kamera innstillinger og deretter Lukk full skjerm.

Lukk panelet til høyre ved å trykke på et annet sted på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av en visning på skjermen under en samtale:

  1. Trykk på skjermen for å hente kontroll knappene nederst på siden. Trykk på eget bilde. Visningen vil åpnes over samtalen.

  2. Vis alltid på/av. Trykk på selv visningen, og dra og slipp den for å endre plasseringen. Den vil bli festet til forhånds definerte steder når du drar.

  3. Hvis du vil skjule den selv visningen igjen, trykker du på eget bilde -knappen og slår av alltid opp. Det vil fremdeles vises i høyre side panel når du sveiper fra høyre.