Du trenger en lokal bruker på enheten for å:

 • Utvid brukergrensesnittet med kontroller på rommet.

 • Utvid brukergrensesnittet til å inkludere videokilder som er koblet til via en ekstern Cisco TelePresence Video Switch.

 • Gi brukere tilgang til enhetens nettgrensesnitt eller API uten å være logget på Kontrollhub.

Du kan administrere lokale brukere fra Lokale brukere side på enhetens nettgrensesnitt. Alle lokale brukere er oppført her, og du kan se hvilke brukerroller som er tildelt brukeren.

Bare den Admin brukeren har rettigheter til å opprette og slette brukere.

Oversikt over brukerroller

Brukere med en Admin rollen kan:

 • Ha ubegrenset tilgang til enhetens lokale nettgrensesnitt.

 • Få tilgang til API over SSH, seriell tilkobling eller HTTP(S).

 • Opprett og administrer brukere med Integrator og RoomControl roller.

Brukere med en Integrator rollen kan:

 • Få tilgang til enhetens lokale nettgrensesnitt. Integrator har samme tilgang som en Admin bruker, bortsett fra opprettelse av nye brukere.

 • Få tilgang til API over SSH, seriell tilkobling eller HTTP(S).

Brukere med en RoomControl rollen kan:

 • Få tilgang til In-Room Control-editoren og tilsvarende utviklingsverktøy på nettgrensesnittet for å lage utvidelser for berøringsgrensesnitt (kontroller i rommet).

 • Få tilgang til API-kommandoene som kreves for å lage utvidelser for berøringsgrensesnitt.

Bruker med en Bruker rollen kan:

 • Ring og søk i personlistene.

 • Endre noen innstillinger, for eksempel juster ringetonevolumet og angi klokkeslett og datoformat.

Opprett en lokal bruker

1

Fra kundevisningen inn https:// admin.webex.com, gå til Enheter side, og velg enheten din i listen.

2

Gå til Brukerstøtte og klikk Nettportal.

3

Gå til Sikkerhet > Lokale brukere på enhetens nettgrensesnitt.

4

Skriv inn brukernavn og passord i de tilsvarende inndatafeltene, og velg en brukerrolle for brukeren. Klikk Opprett bruker.

Den nye brukeren vises i listen over brukere på Lokale brukere side.

Slett en lokal bruker

1

Fra kundevisningen inn https:// admin.webex.com, gå til Enheter side, og velg enheten din i listen.

2

Gå til Brukerstøtte og klikk Nettportal.

Hvis du har satt opp en Admin bruker for enheten, kan du få tilgang til Avanserte innstillinger direkte ved å åpne en nettleser og skrive inn http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Navigere til Sikkerhet > Lokale brukere på enhetens nettgrensesnitt.

4

Klikk Slett bruker og bekreft valget ditt.