å starte et personlig rom møte fra menyen delta Webex er bare tilgjengelig for enheter i personlig modus.

Enheten må startes på nytt for å gjenspeile endringer i det personlige møte rommet.

1

Trykk på slå sammen Webex -knappen på hjem skjermen.

2

Berør Start møte.

Nå har møtet startet, og andre kan bli med.