Ditt personlige rom må være knyttet til Webex App før du kan legge til din personlige rom link til en melding. Se Webex App Set up your Personal Room hvis du vil ha | mer informasjon.

Når du skriver en melding, velger du Min personlige rom-invitasjon.

Koblingen Personlig rom settes inn i meldingen. Du trenger ikke å skrive det inn. Her er et eksempel: https://company.webex.com/meet/acassidy