Ditt personlige rom må være knyttet til Webex før du kan legge til din personlige romkobling i en melding. Se Tilknytt ditt personlige Cisco Webex-rom med Cisco Webex for mer informasjon.

Når du skriver en melding, velger du Invitasjon til Mitt personlige rom.

Koblingen til ditt personlige rom settes inn i meldingen. Du trenger ikke å skrive det inn. Her er et eksempel: https://company.webex.com/meet/acassidy