Ditt personlige rom må være knyttet til Webex-appen før du kan legge til koblingen til ditt personlige rom i en melding. Se Konfigurer ditt personlige rom hvis du vil ha mer informasjon.|

Når du skriver en melding, velger du Invitasjon til Mitt personlige rom .

Koblingen til ditt personlige rom er satt inn i meldingen. Du trenger ikke å slippe dem inn. Her er et eksempel: https://company.webex.com/meet/acassidy