Twój osobisty pokój musi być powiązany z Webex, zanim będziesz mógł dodać swój osobisty link do pokoju do wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązanie osobistego pokoju Cisco Webex z CiscoWebex.

Podczas pisania wiadomości wybierz pozycję Mój pokój osobisty zaproś.

Link do pokoju osobistego zostanie wstawiony do wiadomości. Nie musisz go wpisywać. Oto przykład: https://company.webex.com/meet/acassidy