Twój pokój osobisty musi być powiązany z aplikacją Webex, zanim będziesz mógł dodać link do pokoju osobistego do wiadomości. Zobacz Webex App | Konfigurowanie pokoju osobistego, aby uzyskać więcej informacji.

Podczas pisania wiadomości wybierz pozycję Mój pokój osobisty zaproś.

Link do pokoju osobistego zostanie wstawiony do wiadomości. Nie musisz go wpisywać. Oto przykład: https://company.webex.com/meet/acassidy