Ditt personliga rum måste vara associerat med Webex-appen innan du kan lägga till länken till ditt personliga rum i ett meddelande. Se Konfigurera ditt personliga rum för mer information.|

När du skriver ett meddelande väljer du Inbjudan till mitt personliga rum.

Länken till ditt personliga rum är infogad i meddelandet. Du behöver inte släppa in dem. Här är ett exempel: https://company.webex.com/meet/acassidy