Ditt personliga rum måste vara associerat med Webex-appen innan du kan lägga till länken till ditt personliga rum i ett meddelande. Se Webex-appen | Konfigurera ditt personliga rum för mer information.

När du skriver ett meddelande väljer du Mitt personliga rum .

Länken till ditt personliga rum infogas i meddelandet. Du behöver inte skriva in det. Här är ett exempel: https://company.webex.com/meet/acassidy