Når du blir med i et møte i Webex-appen og noen deler innhold, vises det delte innholdet midt på skjermen, og videoen av møtedeltakerne vises øverst på skjermen.

Hvis møtet allerede har 20 personer, vil alle andre som blir med, se det delte innholdet og videoen til den aktive taleren vises side ved side.

1

Velg ZoomvisningZoom viewfor å se det delte innholdet i fullskjermvisning.

Hvis miniatyrbildevideoene dekker det delte innholdet, drar du det flytende panelet til et annet sted på skjermen.

2

Velg Bytt delt innholdsvisning med videovisningSwap shared content view with video view i det flytende panelet for å bytte fokus mellom det delte innholdet og den aktive talerens video.

Velg Skjul videovisningHide video view i det flytende panelet for å skjule alle miniatyrbilder av videoer. Navnet på den aktiv taler vises i det flytende panelet.

Active speaker's name shows only

Velg FokusvisningFocus view i det flytende panelet for å kun vise videoen til den aktive taleren.

Active speaker's video

Velg RutenettvisningGrid view i det flytende panelet for å vise videoene av møtedeltakerne.

Grid view

 

Endre størrelsen på det flytende panelet for å se flere av deltakerne eller mer av det delte innholdet i løpet av et møte. Flytt markøren over en kant på panelet til det vises en pil, og dra deretter for å gjøre panelet større eller mindre.

Når du blir med i et møte i Webex-appen og noen deler innhold, vises det delte innholdet midt på skjermen, og videoen av møtedeltakerne vises øverst på skjermen:

Velg Bytt videoswap videofor å bytte fokus mellom det delte innholdet og den aktive talerens video.


 

Du kan forstørre det delte innholdet ved å klikke på zoomknappen som vises øverst i møtevinduet.