Gdy dołączysz do spotkania w aplikacji Webex App, a ktoś udostępni zawartość, udostępniona zawartość pojawi się na środku ekranu, a wideo uczestników spotkania pojawi się u góry ekranu.

Jeśli w spotkaniu bierze już udział 20 osób, każda inna osoba, która do niego dołączy, zobaczy udostępnioną zawartość i wideo aktywnego mówcy obok siebie.

1

Wybierz opcję Widok powiększenia,Widok z powiększeniem aby wyświetlić udostępnioną zawartość w widoku pełnoekranowym.

Jeśli miniatury wideo zakrywają udostępnianą zawartość, przeciągnij ruchomy panel w inne miejsce na ekranie.

2

Wybierz opcję Zamień widok zawartości udostępnionej na widok wideo Zamień widok udostępnianych treści na widok wideo w panelu przestawnym, aby przełączyć fokus między zawartością udostępnioną a wideo aktywnego mówcy.

Wybierz Ukryj widok wideo Ukryj widok wideo w ruchomym panelu, aby ukryć wszystkie miniatury filmów. Nazwa aktywnego głośnika jest wyświetlana w panelu pływającym.

Nazwa aktywnego mówcy jest wyświetlana tylko

Wybierz opcję Widok ostrości w Ukierunkuj widok panelu przestawnym, aby wyświetlić tylko wideo aktywnego mówcy.

Wideo aktywnego mówcy

Wybierz pozycję Widok siatki Widok siatki w panelu przestawnym, aby wyświetlić filmy wideo uczestników spotkania.

Widok siatki

 

Zmień rozmiar ruchomego panelu, aby zobaczyć więcej uczestników lub więcej udostępnionej zawartości podczas spotkania. Przesuń kursor nad dowolną krawędź panelu, aż pojawi się strzałka, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby powiększyć lub zmniejszyć panel.

Gdy dołączysz do spotkania w aplikacji Webex App, a ktoś udostępni zawartość, udostępniona zawartość pojawi się na środku ekranu, a wideo uczestników spotkania pojawi się u góry ekranu:

Wybierz opcję Zamieńwymiana wideo wideo, aby przełączyć fokus między udostępnioną zawartością a wideo aktywnego mówcy.


 

Udostępnioną zawartość można powiększyć, klikając przycisk powiększenia wyświetlany u góry okna spotkania.