Mens du er i en samtale eller i et møte, velger du Demp nederst i møtevinduet. Du vet at den fungerer når knappen blir rød. Slå på lyd

Hvis du vil oppheve dempingen av deg selv, velger du Slå på lyd. Hvis du vil, kan du oppheve dempingen midlertidig .

Hvis du ser Demp, kan ikke oppheve dempingen av deg selv ved siden av navnet ditt i deltakerlisten, indikerer det at verten eller medverten har dempet deg, og at du ikke kan oppheve dempingen av deg selv. Hvis verten eller medverten vil at du skal snakke, vil du se et varsel om å oppheve dempingen av deg selv.

Hvis du er koblet til et Cisco-hodesett, kan du også dempe eller oppheve dempingen av deg selv fra headsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og svare på anrop ved hjelp av Cisco Headset 730 eller Bruke Cisco Headset 500 Series .