Mens du er i et møte, gå til Deltakere for å finne ut hvem som har blitt med på møtet eller ikke, og om de deltar aktivt.


 

Ta et skjermbilde av deltakerlisten under møtet hvis du vil ha en påminnelse om hvem som deltok på møtet etter at det er avsluttet.

 • I møtet – Viser personer som har blitt med i møtet, uavhengig av om de har blitt med fra Webex-appen, fra Meetings-appen eller fra en videoenhet. Sammenkoblede romenheter viser navnene på alle som er sammenkoblet med den enheten. Du kan også se hvem som er vert, dempet, deler, aktiv taler, har blitt med fra utenfor organisasjonen, som kun er koblet til via telefon, eller om noen har blitt med, men ennå ikke har koblet til lyden.


   
  Hvis du vil finne kontaktinformasjonen til noen i møtet, holder du pekeren over profilbildet.
 • Venter i lobbyen– Noen ganger må kanskje folk som blir med, vente i en virtuell lobby før de går inn. Du kan velge hvem du vil slippe inn og hvem du vil holde utenfor

 • Ikke i møtet – For et planlagt møte eller et møte i personlig rom inkluderer denne delen personer som har mottatt en kalenderinvitasjon til møtet, men som ikke har blitt med ennå. For Webex-appmøter som er knyttet til et område, inkluderer denne delen personer som er en del av området, men som ikke har blitt med ennå. Denne delen inneholder også alle personer som ble med i møtet, men som deretter dro.

Mens du er i et møte, gå til Deltakere for å finne ut hvem som har blitt med på møtet eller ikke, og om de deltar aktivt.


 

Ta et skjermbilde av deltakerlisten under møtet hvis du vil ha en påminnelse om hvem som deltok på møtet etter at det er avsluttet.

 • I møtet – Viser personer som har blitt med i møtet, uavhengig av om de har blitt med fra Webex-appen, fra Webex Meetings -appen eller fra en videoenhet. Sammenkoblede romenheter viser navnene på alle som er sammenkoblet med den enheten. Du kan også se hvem som er vert, dempet, deler, aktiv taler, eller om noen har blitt med, men ennå ikke har koblet til lyden.


   
  Hvis du vil finne kontaktinformasjonen til noen i møtet, dobbelttrykker du på profilbildet.
 • Venter i lobbyen– Noen ganger må kanskje folk som blir med, vente i en virtuell lobby før de går inn. Du kan velge hvem du vil slippe inn og hvem du vil holde utenfor.

 • Ikke i møtet – For et planlagt møte eller et møte i personlig rom inkluderer denne delen personer som har mottatt en kalenderinvitasjon til møtet, men som ikke har blitt med ennå. For Webex-appmøter som er knyttet til et område, inkluderer denne delen personer som er en del av området, men som ikke har blitt med ennå. Denne delen inneholder også alle personer som ble med i møtet, men som deretter dro.

Når du er i et møte, kan du gå til deltakerlisten for å finne ut hvem som har blitt med i møtet eller ikke, og om de deltar aktivt.


 

Ta et skjermbilde av deltakerlisten under møtet hvis du vil ha en påminnelse om hvem som deltok på møtet etter at det er avsluttet.

 • I møte – Viser personer som har blitt med i møtet, uavhengig av om de har blitt med fra Webex-appen, fra Meetings-appen eller fra en videoenhet. Sammenkoblede romenheter viser navnene på alle som er sammenkoblet med den enheten. Du kan også se hvem som er vert, dempet, deler, aktiv taler, eller om noen har blitt med, men ennå ikke har koblet til lyden.

 • Invitert – For et planlagt møte eller et møte i personlig rom inkluderer denne delen personer som har mottatt en kalenderinvitasjon til møtet, men som ikke har blitt med ennå. For Webex-appmøter som er knyttet til et område, inkluderer denne delen personer som er en del av området, men som ikke har blitt med ennå. Denne delen inneholder også alle personer som ble med i møtet, men som deretter dro.