Välj längst ned i mötesfönstret när du är i Tyst ett samtal eller i ett möte. Du kommer att veta att den fungerar när knappen blir röd, Slå på ljud.

Om du vill slå på ditt ljud väljer du Slå på ljud. Om du vill kan du tillfälligt slå på ditt ljud.

Om du ser Stäng av ljudet, kan inte slå på ditt ljud bredvid ditt namn i mötesdeltagarnas lista, indikerar det att värden eller cohost har avstängt dig och du inte kan slå på ditt ljud. Om värden eller samvärden vill att du ska tala visas ett meddelande om att du vill slå på ljudet själv.

Om du är ansluten till ett Cisco-headset kan du även stänga av eller slå på ditt ljud från headsetet. Mer information finns i Ringa och besvara samtal med Cisco-headsetet 730 eller Använd ditt Cisco Headset 500-serien .