Teste høyttaleren og mikrofonen i Webex Meetings

Hvis du vil ha 41.10 og senere områder, se Velge lydinnstillinger for Webex-møter.

Hvis du vil se hvilken versjon du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

1

Hvis du vil teste mens du blir med i møtet på WBS40.8 og senere nettsteder, klikker du på Innstillinger nederst til høyre i forhåndsvisningsvinduet og går til trinn 3.

2

Hvis du vil teste under møtet, går du til Flere alternativer og velger Høyttaler, mikrofon og kamera.

3

Klikk på TestHøyttaler-menyen.

Hvis du ikke hører noe, kan du prøve å endre høyttalerenheten i rullegardinlisten eller justere skyvebryteren for utdatavolum.

4

Klikk på TestMikrofon-menyen, og snakk deretter inn i mikrofonen.

Etter et øyeblikk vil et opptak av testen din automatisk spille av for deg.

Hvis du ikke hører at lyden spilles av, kan du prøve å velge en annen mikrofon fra rullegardinlisten eller justere skyvebryteren inndatavolum.