Testiranje zvučnika i mikrofona na Webex sastancima

Za 41.10 i kasnje lokacije pogledajte članak Izbor audio postavki za Webex sastanke.

Da biste videli na koju ste verziji, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

1

Da biste testirali tokom pridruživanja sastanku na WBS40.8 i kasnijim lokacijama, kliknite na dugme Postavke u donjem desnom uglu prozora za pregled ipređite na korak 3.

2

Da biste testirali tokom sastanka, idite na opciju"Više opcija" i izaberite stavku "Zvučnik", mikrofon i fotoaparat.

3

U meniju "Zvučnik" izaberite stavku "Testiraj".

Ako ništa ne čujete, pokušajte da promenite uređaj zvučnika u padajućem listu ili da podesite klizač jačine zvuka "Izlaz".

4

U meniju "Mikrofon" izaberite stavku "Testiraj", a zatim govorite u mikrofon.

Nakon trenutka, snimak testa će vam se automatski reagati.

Ako ne čujete reprodukciju zvuka, pokušajte da izaberete drugi mikrofon sa padajuće liste ili da podesite klizač jačine zvuka unosa.