Kan jeg opprette en undersøkelse etter økten med Webex Training?

Cisco Webex Training har ikke en innebygd funksjon for å ha en undersøkelse etter økten. 

Kan jeg opprette en undersøkelse etter økten med Webex Training?

Har Webex Training muligheten til å gjennomføre undersøkelser etter en event?


Løsning:

Webex Training har ikke en innebygd funksjon for å gjennomføre en undersøkelse etter økten. 

Som en midlertidig løsning kan du bruke en tredjepartsløsning, for eksempel Survey Monkey, og deretter legge til URL-adressen for undersøkelsen som en måladresse (URL).

Når du planlegger en opplæringsøkt, kan du angi en målnettside eller et nettsted som deltakerne ser automatisk etter at opplæringsøkten er avsluttet.

Følg trinnene nedenfor for å angi en mål-URL:

  1. Gå til Øktalternativer på siden Planlegg opplæring eller Rediger planlagt opplæringsøkt.
  2. Skriv inn en målnettstedsadresse (URL-adresse) i dialogboksen Måladresse (URL) etter økt.
  3. Klikk på Planlegg eller Oppdater.

Var denne artikkelen nyttig?