Czy mogę utworzyć ankietę po sesji z Webex Training?

Cisco Webex Training nie ma wbudowanej funkcji ankiety po sesji. 

Czy mogę utworzyć ankietę po sesji z Webex Training?

Czy Webex Training ma możliwość przeprowadzania ankiet po wydarzeniach?


Rozwiązanie:

Webex Training nie ma wbudowanej funkcji ankiety po sesji. 

Aby obejść ten problem, można użyć rozwiązania 3rd party, takiego jak Survey Monkey, a następnie dodać adres URL ankiety jako adres docelowy (URL).

Podczas planowania sesji szkoleniowej można określić docelową stronę sieci Web lub witrynę sieci Web, którą uczestnicy będą automatycznie wyświetlać po zakończeniu sesji szkoleniowej.

Wykonaj poniższe czynności, aby określić docelowy adres URL:

  1. Na stronie Zaplanuj szkolenie lub Edytuj zaplanowaną sesję treningową przewiń do pozycji Opcjesesji.
  2. Wpisz docelowy adres witryny sieci Web (URL) w polu Adres docelowy (URL) po sesji .
  3. Kliknij Zaplanuj lub Aktualizuj.

Czy ten artykuł był pomocny?