Da li mogu da kreiram anketu o sesiji pošte pomoću Webex obuke?

Cisco Webex Training nema ugrađenu funkciju za istraživanje sesije posta. 

Da li mogu da kreiram anketu o post sesiji pomoću Webex Training?

Da li Webex Training ima mogućnost da objavljuje ankete o događajima?


Rešenje:

Webex Training nema ugrađenu funkciju za anketiranje sesije posta. 

Kao zaobilazno rešenje možete da koristite rešenje treće strane kao što je "Majmun ankete", a zatim da dodate URL adresu ankete kao odredišnu adresu (URL).

Prilikom zakazivanja sesije obuke, možete da navedete odredišnu Web stranicu ili Web lokaciju koju učesnici automatski pregledaju po završetku sesije obuke.

Sledite dolenavedene korake da biste naveli odredišnu URL adresu:

  1. Na stranici " Planiranje obuke " ili stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" pomerite se do opcija sesije.
  2. Otkucajte odredišnu adresu Web lokacije (URL) u polje odredišna adresa (URL) nakon sesije .
  3. Kliknite na dugme "Raspored " ili " Ažuriraj".

Da li je ovaj članak bio koristan?