Kan jag skapa en undersökning efter en Mötes undersökning med WebEx Training?

Cisco Webex Training har ingen inbyggd funktion som kan delta i en Mötes undersökning.

Kan jag skapa en undersökning efter en Mötes undersökning med WebEx Training?

Har WebEx utbildning möjlighet att göra inlägg i händelse undersökningar?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Lösning:

WebEx Training har ingen inbyggd funktion som kan delta i en Mötes undersökning. 

Som en tillfällig lösning kan du använda en lösning från tredje part som undersökningen apaoch sedan lägga till URL: en till en destinations adress (URL).

När du schemalägger en utbildningssession kan du ange en mål webb sida eller-webbplats som deltagarna ser automatiskt efter att utbildningssession har avslut ATS.

Följ stegen nedan för att ange ett destinations-URL:

  1. På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.
  2. Skriv in en mål webb adress (URL) i rutan destinations adress (URL) efter session .
  3. Klicka på Schemalägg eller Uppdatera.

Var den här artikeln användbar?