Kan jag skapa en undersökning efter sessionen med Webex Training?

Cisco Webex Training inte har en inbyggd funktion för att ha en undersökning efter sessionen. 

Kan jag skapa en undersökning efter sessionen med Webex Training?

Har Webex Training möjlighet att göra enkäter efter händelser?


Lösning:

Webex Training inte har en inbyggd funktion för att ha en undersökning efter sessionen. 

Som en tillfällig lösning kan du använda en lösning från tredje part som SurveyDatoreroch sedan lägga till undersökningens URL som en destinationsadress (URL).

När du schemalägger utbildningsmöte, kan du ange en målwebbsida eller målwebbplats som deltagarna ser automatiskt när utbildningsmöte avslutats.

Följ stegen nedan för att ange en destinations-URL:

  1. På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.
  2. Skriv adressen till målwebbplatsen (URL) i rutan Destinationsadress (URL) efter sessionen.
  3. Klicka på Schemalägg eller Uppdatera.

Var den här artikeln användbar?