Du kan ikke endre detaljene for møter som andre har invitert deg til.

1

Gå til Møter .Møter

2

Klikk på et møte i møtelisten, og velg mellom følgende:

 • Klikk på for et møte du har opprettet RedigerRediger og gjør følgende:

  • Rediger møtedetaljer, for eksempel dato, klokkeslett eller gjentakelse.

  • Legg til eller fjern inviterte.

   Hvis du ikke la til eller fjernet deltakere, sender vi den oppdaterte møteinvitasjonen til alle deltakere.

  • Legg til eller fjern rom.


    

   Bare møterom som er oppført i organisasjonskatalogen, vises.

  • Hvis du vil ha engangsmøtekoblinger, klikker du på Avanserte innstillinger og rediger følgende:

   • Møtetype
   • Sikkerhet
   • Lydtilkobling
   • Planleggingsalternativer
   • Hvis du vil ha mer avanserte innstillinger, klikker du på Oppdater ved hjelp av Webex-nettsted
 • For møter du er invitert til, kan du gjøre følgende:

  • Legg til eller fjern rom. Klikk på Legg til et rom , søk etter navnet på et møterom, klikk på navnet, og klikk deretter på Send .
  • Endre møteresponsen.

  • Kopier møteinformasjon, for eksempel møtedeltakere, møteinformasjon.

3

Klikk på Oppdater.

1

Gå til Møter .Møter

2

Trykk på møtet i kalenderen for å åpne møtedetaljene, og velg mellom følgende:

 • For et møte du har opprettet, trykker du på RedigerRediger og rediger møtedetaljene, og trykk deretter på Oppdater .

  • Rediger dato, klokkeslett eller gjentagelse.

  • Legg til eller fjern inviterte.

   Hvis du ikke la til eller fjernet deltakere, sender vi den oppdaterte møteinvitasjonen til alle deltakere.

  • Legg til eller fjern rom


    

   Bare møterom som er oppført i organisasjonskatalogen, vises.

 • For et møte du er invitert til, kan du gjøre følgende:

  • Legg til eller fjern rom. Trykk på Legg til , søk etter navnet på et møterom, trykk på navnet og trykk deretter på Legg til .

   Bare møterom som er oppført i organisasjonskatalogen, vises.

   Trykk på og hold i rommet for å åpne kontaktkort.

  • Endre møteresponsen.

  • Kopier møteinformasjon, for eksempel møtedeltakere, møteinformasjon.